Lobster_data imponerade på oss direkt - men framför allt systemets snabbhet, intuitiva användbarhet och plattformsoberoende.

Tobias Streich, EDI-Expert, Schnellecke Logistics

SCHNELLECKE FÖRLITAR SIG PÅ Lobster.

Som en internationellt verksam tjänsteleverantör med fokus på värdeskapande logistik för fordonsindustrin konfronterades Schnellecke med flera problem samtidigt. Höga konverteringsinsatser med samtidig tidspress på grund av just-in-time- och just-in-sequence-produktion, komplicerad hantering av produktionssynkrona processer mellan huvudkontoret och de mer än 80 anläggningarna i 12 länder, samt otillräcklig flexibilitet med tanke på det snabbt föränderliga EDI-landskapet inom fordonssektorn var bara några av dem.

Tack vare Lobster_data-programvaran för dataintegration, API-hantering, EDI & EAI och Big Data kunde Lobster erbjuda kunden en skräddarsydd lösning. Med framgång: Konverteringen av 60 000 dokument per dag hanterades utan problem och kritiska leveransfrister kunde hållas genom direkt kommunikation mellan Schnelleckes anläggningar och lokala biltillverkare. Schnellecke utvecklade också råmappningar samt standard- och formatspecifikationer som snabbt kan anpassas även under tidspress. Tack vare hög användarvänlighet genom no-code-teknik kunde Schnellecke inte bara klara sig utan outsourcing, de kunde också bygga upp kunskap om mappning och därmed processtransparens inom företaget.

 • Internationellt aktiv leverantör av logistiktjänster
 • Fokus: Mervärdeslogistik för fordonsindustrin
 • Över 80 anläggningar i 12 länder
 • Över 2,2 miljoner kvm förvaltad lageryta
 • 16 400 anställda
 • Hög konverteringsinsats per dag med samtidig tidspress på grund av JIT och JIS
 • Komplicerad hantering av produktionssynkroniserade processer mellan huvudkontoret och decentraliserade platser
 • Otillräcklig flexibilitet med tanke på det snabbt föränderliga EDI-landskapet inom fordonsindustrin
 • Framgångsrik hantering av 60 000 konverteringar per dag
 • Tillhandahållande av råmappningar för ytterligare kundspecifik individualisering
 • Uppfyllande av kritiska leveransfrister genom direkt kommunikation mellan decentraliserade platser och lokala biltillverkare
 • Snabb anpassning till nya format och standarder som specificeras av kunderna
 • Oberoende av externa EDI-tjänsteleverantörer genom att bygga upp internt kunnande inom mappning

Anslutningar

 • SAP ERP
 • SJS
 • Oracle-DB
 • WinELKE DTA
 • MySQL

Dataformat

 • EDIFACT
 • IDoc

Protokoll

 • OFTP
 • FTP

Weitere Case Studies

Lobster_LoadBalance3650

DARUM ZU LOBSTER.

Zur LIVE-Demo.

LOBSTER kennenLERNEN.

Oder rufen Sie uns an:

Lobster_LoadBalance3650

Varför Lobster

Till Live-Demo.

KUNSKAP OM Lobster.

Eller ring oss:

Till Live-Demo.

Lär känna LOBSTER_data helt kostnadsfritt. Registrera dig och kom igång.

Eller ring oss:

Till Live-Demo.

Lär känna LOBSTER_data helt kostnadsfritt. Registrera dig och kom igång.

Eller ring oss: