ALDRIG UTELÄMNAD.

Lobster som en effektiv EDI-lösning.

Lobster_data implementerar enkelt alla vanliga och företagsspecifika EDI-krav för alla företagsstorlekar och i alla branscher. Lobster_data erbjuder okomplicerad datakonvertering och sömlös automatisering, hög anslutningsgrad, standardisering, kvalitetssäkring och säkerhet. Tack vare no-code möjliggör Lobster_data enkel konfiguration – även utan programmeringskunskaper. Dessutom är den flexibelt skalbara programvaran perfekt anpassad till långsiktiga IT-strategier och växer helt enkelt med dig.

KUNDER SOM ÄR BEROENDE AV LOBSTER.

Effektivt. För att det är speciellt.

 • Innovativ 6-fasmodell
 • Mer än 10.000 formatmallar
 • > 450 beräkningsfunktioner
 • Integration av alla system
 • Förkonfigurerade konnektorer
 • > 70 ut- och ingångskanaler
 • Omfattande kommunikation
 • Modulär programvarustruktur
 • On-premise, Cloud & Hybrid
 • Belastningsbalansering och hög tillgänglighet
 • Valfria tillägg
 • Flexibel driftsättning
 • Växande licensmodeller
 • Automatisk felavkänning
 • Dataflows & Workflows
 • Intelligent formatigenkänning
 • Leverantörscertifieringar (SAP S/4HANA)
 • Krypterade lösenord
 • Certifikathantering • Intuitivt användargränssnitt
 • Drag & Drop
 • Visuell processkonfiguration
 • API-Streaming
 • Multi-Threading
 • Optimering av processbelastningIt's all about the people.

Lobster utvecklar och distribuerar no-code-baserade mjukvarulösningar för digital utveckling. De ifrågasätter konventioner och tänker nytt kring digital transformation. Förutom ekonomiska överväganden ligger fokus därför alltid på människor. Våra siffror visar att vi framgångsrikt implementerar detta påstående.

DAGAR FÖR
IMPLEMENTERING
< 0
AV ALLA KUNDER MED
KORT PAYBACK
0 %
AV ALLA USE CASES
MED ENDAST ETT VERKTYG
0 %

PERFEKT EDI TACK VARE MIDDLEWARE.

Middleware fungerar som ett gränssnitt eller en omvandlare mellan olika system och applikationer och stöder ömsesidig bearbetning och överföring av alla utbytta data.

Branschstandarder.

Ett kraftfullt middleware som Lobster_data innehåller redan många av de vanligaste branschstandarderna för att kunna behandla dataformat som EDIFACT, VDA, ANSI X12, SAP IDoc, XML, JSON etc. utan några problem.

Mallar och formatigenkänning

Detsamma gäller för mallar och formatigenkänning som VDA, IDOC, X12

konvertering

EDIFACT, Fixed Record, CSV, BWA. Middleware konverterar data från ett EDI-format till ett annat och säkerställer att informationen överförs korrekt mellan de olika systemen.

EN PLATTFORM. MÅNGA USE CASES

Ett vanligt användningsscenario för EDI är det digitaliserade utbytet av affärsdata mellan leverantörer och kunder. Med EDI kan offerter, beställningar, följesedlar, fakturor, returformulär, tulldokument och mycket mer information överföras automatiskt. Utan manuella inmatningar. Med färre fel.

För att bygga digitala ekosystem erbjuder marknaden många olika programmeringsgränssnitt (Application Programming Interface, API) som kan användas i samband med EDI. I synnerhet RESTful API:er används nu i många applikationer eftersom de är lätta att förstå och därför enkla att implementera.

Förkortningen REST (Representational State Transfer) beskriver en viss arkitektur för utveckling av webbtjänster som baseras på HTTP-protokollet. JSON (JavaScript Object Notation), ett lätt dataformat som är enkelt att läsa och skriva samt stöder en mängd olika datatyper, används för utbytet mellan webbapplikationer.

Varje bransch föredrar vissa dataformat och EDI-koncept, men samtidigt samarbetar allt fler företag över branschgränserna i digitala ekosystem. Även här bidrar EDI till ökad effektivitet, vilket kan illustreras med exemplet logistik. Logistikföretag använder nämligen EDI för att hantera lagerinformation på ett tillförlitligt sätt även när varor tas emot och skickas från många olika sektorer, för att svara snabbt på kundförfrågningar, för att ta emot beställningar från tredjepartssystem utan problem, för att överföra leveransinformation, fraktsedlar eller tulldokument korrekt och för att bearbeta och spåra leveranser snabbt.

Lobster_datas programvara för dataintegration kan drivas helt i de välkända publika molnplattformarna som AWS, Google eller Azure. Som ett molnbaserat EDI-system erbjuder programvaran många fördelar jämfört med traditionella, lokalt drivna EDI-system, såsom betydligt högre flexibilitet, skalbarhet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

Inom online-detaljhandel och e-handel finns det många användningsområden för EDI så att hela den administrativa orderhanteringen kan digitaliseras och automatiseras: från kundens beställning till ordermottagning och plockning i lagret, initiering av logistikuppgifter som frakt och leveransspårning samt hantering av reklamationer och returer.

E-fakturering är ett effektivt sätt att automatisera faktureringsprocesser. Fördelen för företagen är inte bara att de, som en pålitlig affärspartner, kan få förmånliga villkor genom snabba betalningar och därmed stärka sin egen konkurrensposition, utan också förbättra sin egen likviditet genom snabba påminnelseförfaranden.

Användningen av e-fakturering blir dock allt vanligare inte bara inom B2B, utan framför allt inom business-to-government (B2G) och varierar beroende på land och skattemyndighet.

Myndigheterna erbjuder därför i allmänhet särskilda EDI-plattformar och e-faktureringsportaler som företagen kan använda för att skicka och hantera sina fakturor. Företag bör säkerställa att deras e-fakturering uppfyller de relevanta lagkraven och att deras lösningar är kompatibla med myndigheternas system.

Lobster erbjuder färdiga profilpaket för korrekt elektronisk fakturering:

 • B2B e-fakturering via ZUGFeRD och XRechnung med myndigheter i Tyskland
 • ELSTER-anslutning för automatiserade förhandsdeklarationer av moms
 • E-fakturering med tull- och skattemyndigheten NAV i Ungern
 • E-fakturering via FatturaPA och Sistema di Interscambio (SdI) i Italien
 • E-fakturering via dataformatet Facturae i Spanien
 • Anslutning till PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine)
 • E-fakturering i XML-format / FA(2) och anslutning till den nationella plattformen för datautbyte KSeF i Polen

Lobster_data kan installeras och drivas i varje företag som en EDI-lösning in-house, på den lokala servern. Detta alternativ ger största möjliga flexibilitet, eftersom EDI-systemet och alla EDI-processer kan styras helt och skräddarsys efter de specifika behoven i varje enskilt fall. Många optimeringar kan genomföras som tillval, t.ex. en separat DMZ-server för maximal säkerhet i kommunikationen med externa partners.

Det viktigaste användningsområdet för elektroniskt datautbyte är användningen av EDI i hela leveranskedjan: automatiskt utbyte av offerter och kostnadsberäkningar, inköpsorder, orderbekräftelser, fakturor och följesedlar. Sömlös överföring av trafikdata och beräknad ankomsttid (ETA), meddelanden om förseningar eller skador på varor under transport, tull- och skattedokument, bevis på överensstämmelse, leveransmeddelanden eller formulär för returhantering och mycket mer.

EDI som Software-as-a-Service (SaaS) är en molnbaserad EDI-lösning där Lobster_data hostas eller drivs av ett företag och tillhandahåller EDI-tjänster för sina leverantörer. Inom ramen för detta erbjuder Lobster_data intresserade företag en standardiserad onboardingportal för att kostnadseffektivt och flexibelt kunna utforma EDI-processer för både sina egna och sina leverantörers behov. För att använda EDI-tjänsterna behöver leverantörerna bara registrera sig i portalen och få åtkomstdata för EDI API. Dokumenttyperna är fast definierade och dokumenterade. Samordningsarbetet minimeras avsevärt tack vare SaaS.

WebEDI innebär användning av webbaserade EDI-lösningar. Detta tillvägagångssätt utvecklades speciellt för små och medelstora företag för att göra elektroniskt datautbyte så effektivt som möjligt även där. Lobster erbjuder användarvänliga och kostnadseffektiva WebEDI-lösningar och managed service-paket som gör det möjligt för små och medelstora företag att komma igång med digital transformation på ett enkelt sätt.

Lobster_data är så enkelt att använda att vi nu gör all mappning själva. Vi är därmed oberoende av externa EDI-leverantörer, behåller kontrollen över våra data och sparar kostnader.

Michael Laupichler

Head of IT, Karl Hess GmbH & Co. KG

ÖVERTYGAD?

KONTAKTA OSS NU!