DIGITAL TRANSFORMATION.
UPPFUNNEN PÅ NYTT.

DINA PROCESSER. DIN DATA. VÅR NO-CODE TEKNOLOGI.

Lobster levererar digital transformation med mjukvarulösningar, som förenar underliggande data och processer i stället för att behandla dem som separata delar. Dataintegration och processautomatisering i ett. Genom enkel, säker och skalbar digitalisering. Med no-code för att effektivisera implementeringen av innovativa idéer. Helt utan programmeringskunskaper. Driv digitalisering. Inte bara för IT-experter utan för hela företaget.

VARFÖR DIGITALISERING?

Även om det är bra att investera i innovationslaboratorier eller startups så kräver verkligt hållbar utveckling att kärnverksamheten digitaliseras. När alla partners går samman och skapar ett digitalt ekosystem. Med dataintegration och processautomatisering. Låt oss ta en titt på de fem viktigaste skälen till att investera i digital transformation.

Number1
KUNDNÖJDHET

Den sömlösa digitaliseringen och automatiseringen av kundprocesserna förbättrar kommunikationen. Det optimerar kundupplevelsen. Eftersom kunderna förväntar sig snabba svar och tillförlitlig information. Även om processerna sträcker sig över olika system.

Number2
EFFEKTIVITET

Digitalisering och smarta, digitala tekniker gör det möjligt för maskiner att ta hand om rutinuppgifter på ett mer effektivt sätt än vad människor kan göra. Automatiserade processer kan lätt köras parallellt, är oberoende av tidszon, mer felfria och möjliggör snabbare databehandling

Number3
KOSTNADSBESPARINGAR

Digitaliseringen höjer IT-kompetensen i alla team. Den hjälper till att kanalisera befintliga resurser till utveckling. Ut ur elfenbenstornet och in i No-Code-Filosofin. För No-Code innebär utveckling utan programmeringskunskaper. Så alla kan delta i digitala projekt. Så ingen mer outsourcing eller onödiga kostnader.

Number4
FLEXIBILITET & SMIDIGHET

Digitala ekosystem kopplar samman affärspartners via en teknisk plattform och samlar kollektiv intelligens. De använder dataintegration och processautomatisering för att hitta flexibla svar trots skiftande marknadsförhållanden och globala utmaningar.

Number5
TRANSPARENS

Digitaliseringen skapar transparenta processer. Information levereras i realtid med hjälp av sensorer, appar och skannrar. I alla transaktioner, längs hela leveranskedjan, för alla partners. Med ökad transparens för ett tydligare perspektiv. Som möjliggör intelligenta dataanalyser för bra beslut.

VARFÖR KOPPLA IHOP?

Digital transformation genom dataintegration och processautomatisering ger bara mervärde om människor, saker och system kommunicerar sömlöst. Om den digitala transformationen blir en naturlig del av vardagen.

star
SYSTEM

Dela information digitalt. Internt och externt. På plats. Ju fler molnbaserade tjänster desto bättre. Privat moln eller iPaaS. Investera i systemöverskridande anslutningar och säker kommunikation.

star
MÄNNISKOR

Samla inte bara in data, förbered och visualisera den på ett sätt som är relevant för beslutsfattandet. Få dina anställda och partners med på tåget. Gör den digitala transformationen till en påtaglig upplevelse. Det är så entusiasmen för dataintegration, processautomatisering och no-code skapas.

star
SAKER

Få tillgång till all information om maskiner, varor och transporter var som helst. En digitalt sammankopplad infrastruktur från e2e hjälper dig att fatta databaserade beslut, ge snabba svar och planera proaktivt.

VARFÖR LOBSTER?

Lobster tar sig an din digitala transformation med ett helt nytt holistiskt koncept. Sätter stopp för separat behandling av data och processer. Så att digital transformation blir enkel. Lobster kommer från integration och kan integreras. Och, tack vare dess långa erfarenhet, tillhandahåller den en innovativ no-code plattform. Enkel. Säker. Skalbar. Lobster erbjuder:

VARFÖR NO-CODE?

No-Code-Programvara är det överlägset mest flexibla sättet att snabbt och säkert genomföra den digital transformationen. Eftersom no-code-plattformar stöder den digitala transformationen i företag via visuell teknik och färdiga IT-byggstenar. Konfigurera i stället för att programmera.

MISSA INTE NÅGRA NYHETER.

Lobster DATA GmbH

Bräuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: karl.wallengren@lobster-nordics.com

Lobster PRO GmbH

Bräuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +49 8158 4529 500
F: +49 8158 4529 301
E: info.pro@lobster.deBräuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: karl.wallengren@lobster-nordics.com

Lobster PIM GmbH

Südring 11
D-33647 Bielefeld
T: +49 8158 4529 430
F: +49 8158 4529 301
E: info.pim@lobster.deBräuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: karl.wallengren@lobster-nordics.com

Kundtjänst Lobster_data

E: support@lobster.de (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 350 (09:00 - 16:00)

Kundtjänst Lobster_pro

E: support.pro@lobster.de (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 555 (09:00 - 16:00)

Kundtjänst Lobster_pim

E: support.pim@lobster.de (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 395 -20 (09:00 - 16:00)

DIGITAL TRANSFORMATION.
UPPFUNNEN PÅ NYTT.

DINA PROCESSER. DIN DATA.
VÅR NO-CODE TEKNOLOGI.

Lobster levererar digital transformation med mjukvarulösningar, som förenar underliggande data och processer i stället för att behandla dem som separata delar. Datenintegration och processautomatisering i ett. Genom enkel, säker och skalbar digitalisering. Med no-code för att effektivisera implementeringen av innovativa idéer. Helt utan programmeringskunskaper. Driv digitalisering. Inte bara för IT-experter utan för hela företaget.

VARFÖR DIGITALISERING?

Även om det är bra att investera i innovationslaboratorier eller startups så kräver verkligt hållbar utveckling att kärnverksamheten digitaliseras. När alla partners går samman och skapar ett digitalt ekosystem. Med dataintegration och processautomatisering. Låt oss ta en titt på de fem viktigaste skälen till att investera i digital transformation.

Number1
KUNDNÖJDHET

Den sömlösa digitaliseringen och automatiseringen av kundprocesserna förbättrar kommunikationen. Det optimerar kundupplevelsen. Eftersom kunderna förväntar sig snabba svar och tillförlitlig information. Även om processerna sträcker sig över olika system.

Number2
EFFEKTIVITET

Digitalisering och smarta, digitala tekniker gör det möjligt för maskiner att ta hand om rutinuppgifter på ett mer effektivt sätt än vad människor kan göra. Automatiserade processer kan lätt köras parallellt, är oberoende av tidszon, mer felfria och möjliggör snabbare databehandling.

Number3
KOSTNADSBESPARINGAR

Digitaliseringen höjer IT-kompetensen i alla team. Den hjälper till att kanalisera befintliga resurser till utveckling. Ut ur elfenbenstornet och in i No-Code-Filosofin. För No-Code innebär utveckling utan programmeringskunskaper. Så alla kan delta i digitala projekt. Så ingen mer outsourcing eller onödiga kostnader.

Number4
FLEXIBILITET & SMIDIGHET

Digitala ekosystem kopplar samman affärspartners via en teknisk plattform och samlar kollektiv intelligens. De använder dataintegration och processautomatisering för att hitta flexibla svar trots skiftande marknadsförhållanden och globala utmaningar.

Number5
TRANSPARENS

Digitaliseringen skapar transparenta processer. Information levereras i realtid med hjälp av sensorer, appar och skannrar. I alla transaktioner, längs hela leveranskedjan, för alla partners. Med ökad transparens för ett tydligare perspektiv. Som möjliggör intelligenta dataanalyser för bra beslut.

VARFÖR KOPPLA IHOP?

Digital transformation genom dataintegration och processautomatisering ger bara mervärde om människor, saker och system kommunicerar sömlöst. Om den digitala transformationen blir en naturlig del av vardagen.

star
SYSTEM

Dela information digitalt. Internt och externt. På plats. Ju fler molnbaserade tjänster desto bättre. Privat moln eller iPaaS. Investera i systemöverskridande anslutningar och säker kommunikation.

star
MÄNNISKOR

Samla inte bara in data, förbered och visualisera den på ett sätt som är relevant för beslutsfattandet. Få dina anställda och partners med på tåget. Gör den digitala transformationen till en påtaglig upplevelse. Det är så entusiasmen för dataintegration, processautomatisering och no-code skapas.

star
SAKER

Få tillgång till all information om maskiner, varor och transporter var som helst. En digitalt sammankopplad infrastruktur från e2e hjälper dig att fatta databaserade beslut, ge snabba svar och planera proaktivt.

VARFÖR LOBSTER?

Lobster tar sig an din digitala transformation med ett helt nytt holistiskt koncept. Sätter stopp för separat behandling av data och processer. Så att digital transformation blir enkel. Lobster kommer från integration och kan integreras. Och, tack vare dess långa erfarenhet, tillhandahåller den en innovativ no-code plattform. Enkel. Säker. Skalbar. Lobster erbjuder:

VARFÖR NO-CODE?

No-Code-Programvara är det överlägset mest flexibla sättet att snabbt och säkert genomföra den digitala transformationen. Eftersom no-code-plattformar stöder den digitala transformationen hos företag via visuell teknik och färdiga IT-komponenter. Konfigurera istället för att programmera.