KOMPLICERAT ÄR
HELT ENKELT FÖR LÅNGSAMT.

LOBSTER_DATA. MJUKVARA FÖR SYSTEMOBEROENDE DATAINTEGRATION.

Ett verktyg
EAI, EDI, API, Big Data, Industrie 4.0 & IoT
No-Code
Datahantering utan programmeringskunskaper
Säkerhet
State-of-the-art genom revisioner och certifieringar
Licensmodell
Flexibel, begriplig och transparent
Ackompanjemang
Engagerade konsulter och utmärkt support
Tillverkad i Tyskland
Hög tillförlitlighet och tysktalande team
Testversion
Tillgänglig för alla utgåvor
Produktvideo
Lobster_data på 100 sekunder

OCH SÅ HÄR SER DET UT.

DET ÄR DATAN SOM RÄKNAS.

Konsistenta data är den grundläggande förutsättningen för att den digitala transformationen ska lyckas. Därför erbjuder Lobster_data fstrukturerad och säker dataintegration. Som en tillförlitlig grund för digitaliseringen av dina elektroniska affärsprocesser och specifika applikationer.Integration. in one go.

API

Über Programmierschnittstellen Daten teilen, mit externen Nutzern interagieren und digitale Ökosysteme aufbauen.

EAI

Durch die Integration interner Anwendungen, Daten vereinheitlichen und für alle im Unternehmen verfügbar machen.

EDI

Über den elektronischen Austausch von Daten mit externen Partnern, Geschäftsprozesse automatisieren und optimieren.

Konnektivität

Dank hoher Vernetzung und sicheren Übertragungswegen interne und externe Kommunikation erleichtern.

IoT

Menschen, Systeme und Dinge bidirektional
vernetzen und durch smarte Integration
Mehrwert schaffen.

Maintenance

Monitoring, Wartung und Support als
Grundpfeiler hochverfügbarer System-
Landschaften.

Performance

Trotz hoher Prozesslast, große Datenmengen schnell verarbeiten und verfügbare Ressourcen optimal einsetzen.

Skalierbarkeit

IT-Systeme durch schrittweises Erweitern kostenschonend, anforderungsgerecht und organisch wachsen lassen.

Sicherheit

Unternehmensdaten als wertvolle Assets mit moderner Technologie und verantwortlichem Informationsmanagement schützen.

KOMPLICERAT ÄR HELT ENKELT FÖR LÅNGSAMT

LOBSTER_DATA. MJUKVARA FÖR SYSTEMOBEROENDE DATAINTEGRATION.
Ett verktyg
EAI, EDI, API, Big Data, Industrie 4.0 & IoT
No-Code
Datamanipulation utan programmeringskunskaper
Säkerhet
State-of-the-art genom revisioner och certifieringar
Licensmodell
Flexibel, begriplig, transparent
Vägledning
Genom dedikerade konsulter och support
Utvecklat I Tyskland
Hög tillförlitlighet och engelsktalande team
Test version
Tillgänglig utan kostnad för varje version
Produktvideo
Lobster_data på 100 sekunder

OCH SÅ HÄR SER DET UT!

INTEGRATION.
I ETT SVEP.

Allt du behöver veta om LOBSTER_DATA och dess möjligheter.

API

Dela data via programmeringsgränssnitt, interagera med externa användare och bygg digitala ekosystem.

EAI

Genom att integrera interna applikationer kan ni samla data och göra dem tillgängliga för alla på företaget.

EDI

Automatisera och optimera affärsprocesser genom elektroniskt utbyte av data med externa partners.

Konnektivitet

Underlätta intern och extern kommunikation tack vare höga nätverksstandarder och säkra överföringssätt.

IoT

Koppla ihop människor, system och saker i två riktningar och skapa mervärde genom smart integration.

Underhåll

Övervakning, underhåll och support är hörnstenarna i högtillgängliga systemlandskap.

Prestanda

Trots hög processbelastning bearbetar du stora datamängder snabbt och använder tillgängliga resurser optimalt.

SKALBARHET

Utveckla IT-systemen organiskt, kostnadseffektivt och i linje med kraven genom gradvis expansion.

Säkerhet

Skydda företagsdata som värdefulla tillgångar med modern teknik och ansvarsfull informationshantering.