DU BESTÄLLER. VI LEVERERAR.

Med Lobster har vi automatiserat våra processer från början till slut och integrerat vårt befintliga systemlandskap utan några problem. Tack vare no-code är vi också
i stånd att reagera flexibelt och snabbt på alla marknadskrav.
Markus Fürlinger
CIO, Gartner KG

LOBSTER LEVERANS- & SERVICEMODELLER.

Digitalisering – som du vill ha det.

Vill ni ha flexibilitet i molnet? Anta redan konfigurerade gränssnitt, processer och appar? Behöver du råd? Inga problem alls. Boka med Lobster Self-Service, Mapping & Consulting eller Managed Services.

Digitalisering – där du vill ha den.

Vill du använda våra leverans- och servicemodeller på flera platser? Digital kommunikation över gränserna? Det är inga problem. Välj den modell som passar bäst för din plats. On-premises. Privat moln. Eller iPaaS.

Digitalisering – när du vill ha den.

Vill du fortsätta vara flexibel? Det är inga problem. Du kan när som helst ändra din valda modell. Anpassa den till de uppdaterade kraven i er digitala transformation.

VALETS VÅNDA.

VÅRA LEVERANS- OCH SERVICEMODELLER I DETALJ

SELF-SERVICE

Tack vare de förkonfigurerade byggblocken i Lobster_data kan ni genomföra digital transformation internt. Utan någon programmeringserfarenhet. SaaS. Efter bara tre dagars utbildning. Era process- och dataexperter kan självständigt driva projekt framåt. Det finns inget behov av långvarig samordning. Processerna automatiseras snabbt och kostnadseffektivt. On-premise eller i molnet.

MANAGED SERVICES

Vi tar hand om automatiseringen av era processer och gränssnitt. I princip på begäran. I Lobster Cloud. Så att din IT-avdelning kan koncentrera sig på sin huvuduppgift igen! Lobster Managed Services-teamet hjälper till och ansvarar för utveckling och drift av dina krav på infrastruktur- och applikationsnivå.

CONSULTING & PROJECTS

Många kunder har inte alltid de resurser som krävs för ett IT-projekt. Det är här våra Lobsterkonsulter kommer in i bilden för att ge dig råd och genomföra dina krav. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av dataintegration och processautomation kan vi också hjälpa dig med alla frågor som rör optimal implementering. Testa vår konsultation i ett första projekt. On-premise. Private Cloud eller Lobster Cloud.

LOGISTICS.CLOUD

Lobster Logistics Cloud är vår neutrala plattform som är öppen för alla logistikpartners och tredje parter med låga inträdesbarriärer. Den erbjuder en global och mångsidig lösning för utbyte av transportdata längs hela leveranskedjan. Via endast en anslutning. Med maximal transparens och sömlös automatisering. I realtid. Oavsett om det är långdistans eller last mile.

 
 
 
$
 • Affärspartners-Management
 • Processer och gränssnitt
 • Change Management
 • Processer:
  Övervakning och åtgärder i händelse av en incident
 • Mappningar:
  Övervakning och lösning i händelse av fel
 • Kommunikationskanaler:
  Övervakning och lösning i händelse av en incident
 • Databas:
  Drift och underhåll
 • Release-Management
 • Operativsystem:
  Drift och underhåll
 • Infrastruktur:
  Drift och underhåll
 
On-premise &
Private Cloud
$
 • Group  
 • Oval  
 • Oval  
 
 Lobster
iPaas
$
 • Group  
 • Oval  
 • Oval  
 
 Managed
Services
$
 • Oval  
 • Oval  
 • Oval  
 
 Lobster
Logistics Cloud
$
 • Group  
 • Oval  
 • Oval  
Oval
Ansvar Lobster
Oval
Kundansvar
Group
Kundens eller Lobsters ansvar

MANAGED SERVICES.

Så här bokar du våra Managed Services.

Vi tar hand om detta åt dig när avtalet har undertecknats.

Du kan också boka dessa Managed Services.

Intresserad av systemoberoende dataintegration, datakonvertering med no-code-teknik och bara en programvara för EDI & EAI, API, IoT eller Industri 4.0? On-premise eller i molnet? Ta då reda på mer om Lobster_data, den användarvänliga och säkra programvaran för dataintegration. Fyll bara i formuläret och kontakta oss.

MOT ÖVERGÅNGSSPÅRET.

Är du nyfiken på systemoberoende dataintegration, datakonvertering med no-code-teknik och bara en programvara för EDI & EAI, MFT, IoT eller Industri 4.0? On-premise eller i molnet? Ta då reda på mer om Lobster_data, den användarvänliga och säkra programvaran för dataintegration. Fyll bara i formuläret och kontakta oss. Vi ser fram emot det. På dig. På dina frågor.

MISSA INTE NÅGRA NYHETER.

Lobster DATA GmbH

Bräuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]

Lobster PRO GmbH

Bräuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +49 8158 4529 500
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]äuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]

Lobster PIM GmbH

Südring 11
D-33647 Bielefeld
T: +49 8158 4529 430
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]äuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]

Kundtjänst Lobster_data

E: [email protected] (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 350 (09:00 - 16:00)

Kundtjänst Lobster_pro

E: [email protected] (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 555 (09:00 - 16:00)

Kundtjänst Lobster_pim

E: [email protected] (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 395 -20 (09:00 - 16:00)

DU BESTÄLLER. VI LEVERERAR.

Leverans- och tjänstemodeller
Digitalisering – som du vill ha det. Vill du ha flexibilitet i molnet? Använda redan konfigurerade gränssnitt, processer och appar? Rådgivning? Inga problem. Beställ Self-Service, Mapping & Consulting eller Managed Services hos Lobster. Digitalisering – där du vill ha det. Vill du använda våra Leverans- och Servicemodellerpå flera platser? Digital kommunikation över gränserna? Inga problem. Välj den modell som passar bäst för din plats. On-premise. Private Cloud. Eller iPaaS. Digitalisering – när du vill ha det. Vill du förbli flexibel? Det är inga problem. Du kan när som helst ändra din valda modell. Anpassa den till de uppdaterade kraven i er digitala transformation.
Service-Liefermodelle-1

VALETS VÅNDA.

VÅRA LEVERANS- OCH SERVICEMODELLER I DETALJ

SELF-SERVICE

Tack vare de förkonfigurerade byggblocken i Lobster_data kan ni genomföra digital transformation internt. Utan någon programmeringserfarenhet. SaaS. Efter bara tre dagars utbildning. Era process- och dataexperter kan självständigt driva projekt framåt. Det finns inget behov av långvarig samordning. Processerna automatiseras snabbt och kostnadseffektivt. On-premise eller i molnet.

MANAGED SERVICES

Vi tar hand om automatiseringen av era processer och gränssnitt. I princip på begäran. I Lobster Cloud. Så att din IT-avdelning kan koncentrera sig på sin huvuduppgift igen! Lobster Managed Services-teamet hjälper till och ansvarar för utveckling och drift av dina krav på infrastruktur- och applikationsnivå.

CONSULTING & PROJECTS

Många kunder har inte alltid de resurser som krävs för ett IT-projekt. Det är här våra Lobsterkonsulter kommer in i bilden för att ge dig råd och genomföra dina krav. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av dataintegration och processautomation kan vi också hjälpa dig med alla frågor som rör optimal implementering. Testa vår konsultation i ett första projekt. On-premise. Private Cloud eller Lobster Cloud.

LOGISTICS.CLOUD

Lobster Logistics Cloud är vår neutrala plattform som är öppen för alla logistikpartners och tredje parter med låga inträdesbarriärer. Den erbjuder en global och mångsidig lösning för utbyte av transportdata längs hela leveranskedjan. Via endast en anslutning. Med maximal transparens och sömlös automatisering. I realtid. Oavsett om det är långdistans eller last mile.

ON-PREMISE. PRIVATE CLOUD. IPAAS. VÅRA TJÄNSTEPAKET.

DIN DIREKTLINJE TILL LOBSTER.
IN I SNABBFILEN.

Är du nyfiken på systemoberoende dataintegration, datakonvertering med no-code och endast en programvara för EDI & EAI, MFT, IoT eller Industri 4.0? On-premise eller i molnet? Ta då reda på mer om Lobster_data, den användarvänliga och säkra programvaran för dataintegration. Fyll bara i formuläret och kontakta oss.