TID,
ATT BRYTA NY MARK.

MED NO-CODE-PROGRAMVARA FÖR DATAINTEGRATION,
PROCESSAUTOMATISERING & PRODUKTINFORMATION.

Som mjukvaruleverantör fokuserar Lobster på utveckling och distribution av mycket innovativa IT-lösningar. Lobster är övertygade om mervärdet av digital transformation och tillhandahåller tre produkter som är no-code-baserade och därför mycket användarvänliga: Lobster_data för elektroniskt datautbyte (EDI, EAI, API, ETL/ELT, Industri 4.0, IoT), Lobster_pro för automatisering av affärsprocesser och Lobster_pim för hantering av produktinformation. Involverar alla medarbetare i er digitala transformation. Demokratiserar tillgången till IT.

Våra produkter är no-code-baserade och uppfyller många företags och deras kunders, partners och medarbetares önskan om enkel programvara. Konfigurera istället för att programmera. Behandla data och processer som en enhet. Det är därför våra tre programvarulösningar samverkar och fullständigt kartlägger alla e-business-transaktioner: E-commerce, e-fulfilment, e-marketplace, e-procurement. Med Lobster_data som middleware för dataprocesser, Lobster_pro för automatisering av affärsprocesser och Lobster_pim för hantering av produktinformation

TRE PROGRAMVARUPRODUKTER.
En Filosofi.

Produktinformation

Processautomatisering

Dataintegration

VÅR PROGRAMVARA. VÅRT DNA.

GREPPBAR.

Lättanvänd programvara. Förstå digital integration med Lobster: elektroniskt datautbyte (EDI & EAI, API, ETL/ELT, Industry 4.0, IoT), process- och supply chain management, produktkommunikation. Våra tre e-businesslösningar är användarvänliga och kan anpassas till kundernas system.

FANTASTISK..

Att ha kul med digitala lösningar är framtiden. Så inspirera inte bara din IT-avdelning, utan alla på ditt företag, dina partners och kunder. För molntjänster, digitala affärsprocesser, no-code-programvara. Mindre tråkiga rutiner, mer utrymme för onlinelösningar. För mer skräddarsydda alternativ.

ANMÄRKNINGSVÄRT.

Lobsters strategi erbjuder mer. Vi behandlar data och processer som en helhet. Dataintegration och processautomatisering som en no-code-baserad IT-cykel. Flexibla prenumerationslicenser med ett brett utbud av molnlösningar. Lobster fokuserar alltid på skalbarhet. För nystartade företag, små och medelstora företag, för koncerner.

ZEIT,
NEUE WEGE ZU GEHEN.

MIT NO-CODE SOFTWARE FÜR DATEN-INTEGRATION, PROZESS-AUTOMATISIERUNG & PRODUKTINFORMATION.

Als Software-Anbieter setzt Lobster auf die Entwicklung und den Vertrieb hoch innovativer IT-Lösungen. Überzeugt vom Mehrwert digitaler Transformation stellt Lobster drei No-Code-basierte und damit sehr benutzerfreundliche Produkte zur Verfügung: Lobster_data für elektronischen Datenaustausch (EDI, EAI, API, ETL/ELT, Industrie 4.0, IoT), Lobster_pro zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und Lobster_pim für Produktinformations-Management. Bindet alle Mitarbeiter in Ihre digitale Transformation mit ein. Demokratisiert den Zugang zu IT.

Drei Software-Produkte.
Eine Philosophie.

SYSTEMUNABHÄNGIGE DATENINTEGRATION. EINFACH. DIREKT. UND SICHER. MIT LOBSTER_DATA.

Unsere Produkte sind No-Code-basiert und entsprechen dem Wunsch vieler Unternehmen und ihrer Kunden, Partner und Mitarbeiter nach einer einfachen Software. Konfigurieren statt Programmieren. Daten und Prozesse als Einheit behandeln. Deshalb greifen unsere drei Software-Lösungen ineinander und bilden sämtliche E-Business-Transaktionen vollständig ab: E-Commerce, E-Fulfillment, E-Marketplace, E-Procurement. Mit Lobster_data als Daten-Prozess-Middleware, Lobster_pro zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und Lobster_pim im Bereich Produktinformationsmanagement

UNSERE SOFTWARE. UNSERE DNA.

BEGREIFBAR.

Easy-to-use-Software. Mit Lobster digitale Integration begreifen: elektronischen Datenaustausch (EDI & EAI, API, ETL/ELT, Industrie 4.0, IoT), Process bzw. Supply Chain Management, Produktkommunikation. Unsere drei E-Business-Lösungen sind benutzerfreundlich und passen sich Kunden-Systemen individuell an.

Begeisternd.

Spaß an digitalen Lösungen ist die Zukunft. Begeistern Sie also nicht nur Ihre IT, sondern alle in Ihrem Unternehmen, Ihre Partner und Kunden. Für Cloud Computing, digitale Geschäftsprozesse, No-Code-Software. Weniger lästige Routine, mehr Raum für Online-Lösungen. Für mehr individuelle Möglichkeiten.

BEMERKENSWERT

Der Ansatz von Lobster bietet mehr. Wir behandeln Daten und Prozesse als ein Ganzes. Datenintegration und Prozess-Automatisierung als No-Code basierten IT-Kreislauf. Flexible Subscription-Lizenzen mit vielfältigen Cloud-Lösungen. Dabei setzt Lobster immer auf Skalierbarkeit. Für Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen, für Konzerne.