INTERNT UTBYTE.

EAI MED LOBSTER.

Enterprise Application Integration (EAI) innebär att man skapar dataförbindelser mellan de olika IT-systemen inom ett företag. Genom sömlös överföring av information kan interna processer automatiseras över system från slutpunkt till slutpunkt och därmed köras felfritt. Med middlewarelösningen Lobster_data implementerar du EAI-stödd kommunikation med anslutning av samtliga interna system och avdelningar.

KUNDER SOM ÄR BEROENDE AV LOBSTER.

FÖRDELAR.

 • Nativa anslutningar till ett brett utbud av system, till exempel SAP S/4HANA
 • Smidig integration av affärsprocesser
 • Förbättrad datakvalitet genom sömlöst utbyte
 • Optimerad produktivitet inom alla områden
 • Kostnadsbesparingar genom automatiserat dataflöde
 • Högre kundnöjdhet genom snabbare bearbetning av alla förfrågningar

ANSLUTNINGAR.

Enterprise Application Integration (EAI) går en lovande framtid till mötes när det gäller API och arbetsflöde. Många webbshopsystem och plattformar har dedikerade API:er som kan implementeras med Lobster_data. Det gör naturligtvis även REST som är den vanligaste API-varianten för närvarande. Med HTTPS som protokoll och JSON eller XML som dataformat.

Av säkerhetsskäl föregås API:er vanligtvis av ett auktoriserings- eller autentiseringsförfarande som OAuth 2.0. Och Lobster_data stöder också detta. Vi har för övrigt redan anslutit många av de mest framgångsrika e-handelssystemen och webbshopparna med stor räckvidd.

E-handel & WebshopS.
ANSLUT ENKELT.

E-HANDELSPLATTFORMAR

 • BigCommerce
 • Adobe Commerce (Magento)
 • Shopify 
 • Shopware

E-HANDELSFÖRETAG

 • Amazon
 • Zalando
 • Plentymarkets

PROGRAMVARA FÖR MARKNADSFÖRING

 • Marketo (Adobe)

It's all about the people.

Lobster utvecklar och distribuerar no-code-baserade mjukvarulösningar för digital utveckling. Ifrågasätter konventioner och omprövar digital transformation. Förutom ekonomiska överväganden ligger fokus därför alltid på människor. Våra siffror visar att vi framgångsrikt implementerar detta påstående.

< 0
DAGAR FÖR
IMPLEMENTERING
0 %
AV ALLA KUNDER MED
KORT PAYBACK
0 %
AV ALLA USE CASES
MED ENDAST ETT VERKTYG

EN PLATTFORM. MÅNGA USE CASES.

EAI säkerställer en sömlös sammankoppling av de mest skilda system i ett företag och kartlägger informationsflödet både inom och mellan avdelningar utan avbrott. Integrationen av applikationer, komplexa affärsprocesser och alla partners är en viktig del av detta. För mer effektivitet och högre produktivitet.

En lovande EAI-trend med tanke på utvecklingen av cloud computing, AI eller maskininlärning är interaktionen med API (Application Programming Interface) och Workflow Management. Tidigare användes ofta egenutvecklade middleware-system för detta ändamål, men de är dyra och dessutom svåra att underhålla. Med den alltmer utbredda användningen av API:er och Workflow-Tools har de tekniska alternativen för företag förändrats mycket positivt.

API-Management via Lobster_data följer också denna utveckling. Det gör det möjligt för applikationer att kommunicera med varandra och utbyta data. Genom att bygga nya API:er eller versionera befintliga på ett användarvänligt sätt kan företag också reagera på förändrade affärskrav på kortast möjliga tid.

Workflow-verktyg stöder denna form av automatisering och därmed optimering av affärsprocesser. Lobster_data erbjuder också den stora fördelen att skapa och hantera workflows och affärsregler på bara en central plattform istället för att distribuera dem över olika applikationer eller system.

Företag använder allt oftare molnbaserade applikationer eftersom den virtuella lagringen och synkroniseringen av data förbättrar datahanteringen. Även med tanke på den alltmer mobila arbetsvärlden. För att ge alla användare säker åtkomst är EAI nödvändigt. Det integrerar data från olika molnbaserade applikationer i ett lokalt system – eller tvärtom. För mobila applikationer måste EAI till och med utbyta data med ett backend-system.

En vanlig användning av EAI är integration av information från olika källsystem i ett företag. Tack vare EAI kan t.ex. data från marknadsavdelningen, försäljningen eller bokföringen slås samman, stämmas av och göras tillgängliga för de ansvariga medarbetarna. Ofta är det först när data från flera avdelningar bearbetas syntetiskt på detta sätt som svaga punkter kan identifieras och nya, mer effektiva processer kan inrättas på ett målinriktat sätt.

EAI kan inte bara användas för att integrera data, utan även processer. Processrelevant information överförs automatiskt från ett system till ett annat och hjälper till exempel orderhantering eller administrativ planering av maskinunderhåll att fungera utan mänsklig inblandning. I migrationsprojekt inom en organisation stöder EAI också den felfria överföringen av alla data från det gamla till det nya systemet och säkerställer därmed effektiva moderniseringsprocesser

Lobster_data är ett av de viktigaste systemen i hela vårt företag! Dessutom är Lobsters pris-prestanda-förhållande oslagbart. .

Joachim Rosehnal

Manager EDI Competence Center, Logwin

KUNDER SOM ÄR BEROENDE AV LOBSTER