Impressum

Lobster DATA GmbH

Bräuhausstraße 1 D-82327 Tutzing Tfn: +49 8158 4529 300Fax: +49 8158 4529 301 E-post: information@lobster.dewww.lobster-world.comVerkställande direktörer: Steffen Brehme, Dr. Martin Fischer, Christian Tabernig HRB 251070 Tingsrätten i München Ust-ID: DE 326848997  

Lobster PIM GmbH

Südring 11, D-33647 Bielefeld Tfn: +49 521 950 395-0

E-post: info.pim@lobster.dewww.lobster.de

Verkställande direktörer: Dr. Martin Fischer, Peter Grunzig HRB 36443 Tingsrätten i Bielefeld Ust-ID: DE 201570356

Lobster PRO GmbH

Bräuhausstraße 1

D-82327 Tutzing
Tfn: +49 8158 4529 554
Fax: +49 8158 4529 300

E-post: info.pro@lobster.de
www.lobster-world.com

Verkställande direktörer: Dr. Matthias Fellenberg, Dr. Martin Fischer, Holger Klöß
HRB 178831
Tingsrätten i München
Ust-ID: DE 254882730

Lobster Logistics Cloud GmbH

Bräuhausstraße 1

D-82327 Tutzing
Tfn: 49 8158 4529 600
Fax: +49 8158 4529 601

E-Mail: logistics.cloud@lobster.de
www.logistics.cloud

Verkställande direktörer: Svenja Fischer, Rolf Henrich, Niko Hossain
Tingsrätten i München
Ust-ID: DE 321198778
HRB 244564

Friskrivningsklausul

1. innehåll i online-erbjudandet

Författaren tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls. Ansvarsanspråk mot författaren avseende materiell eller immateriell skada som orsakats av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller genom användning av felaktig eller ofullständig information är principiellt uteslutna, såvida inte författaren kan bevisas ha handlat med uppsåt eller grov vårdslöshet. Alla erbjudanden är föremål för ändringar och icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar

Författaren är inte ansvarig för innehåll som länkas eller hänvisas till från hans sidor – såvida han inte har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra besökarna på hans webbplats från att se dessa sidor. Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länkarna skapades kunde inget olagligt innehåll urskiljas på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet på de länkade sidorna. Därför tar han härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som har ändrats efter det att länken skapades. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar inom den egna webbplatsen samt för externa inlägg i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor som upprättats av författaren. Ansvaret för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller icke-användning av sådan information ligger uteslutande hos leverantören av den webbplats som det hänvisas till, och inte hos den part som endast hänvisar till publikationen i fråga via länkar.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Författaren strävar efter att beakta upphovsrätten för grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla varumärken som nämns på webbplatsen och som eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och äganderätten för respektive registrerad ägare. Enbart omnämnandet av ett varumärke innebär inte att det inte är skyddat av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av författaren själv förblir enbart hos författaren till sidorna. All kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens medgivande.

4. Skydd av personuppgifter

Om möjligheten att ange personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) ges, sker angivandet av dessa uppgifter frivilligt. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåtna – om och så långt det är tekniskt möjligt och rimligt – utan specifikation av några personuppgifter eller under specifikation av anonymiserade data eller ett alias. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”) Google Analytics använder “cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part där så krävs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som anges ovan.

5. Rättslig giltighet för denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av den internetpublikation som du hänvisades från. Om delar eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten för de andra delarna av detta faktum.