Med et enkelt tryk på en knap kan vi få adgang til de formater, vi har brug for. Det, der før tog flere dage, klarer vi nu på et par timer med Lobster_data.

Ulrich Peekhaus, Leder af IT-afdelingen, Knipex

KNIPEX TROR PÅ Lobster.

Som verdens førende producent af tænger ønskede Knipex at optimere dataudvekslingen og automatisere sine forretningsprocesser yderligere. Konverteringen af ordredata i mange forskellige formater, en forvirrende kortlægningsproces, tidskrævende koordinering med eksterne tjenesteudbydere og fejlbehæftede grænseflader mellem kunder og Knipex var fire af flere problemer.

Lobster_data var løsningen. Middlewaren leverer alle fælles nationale og internationale datastandarder og protokoller, så der ikke længere opstår konverteringsproblemer. Den intuitive 6-fasede model guider brugerne gennem kortlægningsprocessen langs en fast rækkefølge af trin. Denne standardisering sikrer ikke kun klarhed, men også bedre sporbarhed, når ansvarsområder ændres internt, og nye medarbejdere kommer ind i kortlægningen. Takket være fleksibel API-styring kan tilgængeligheden og brugen af grænseflader også forbedres betydeligt. Desuden kan kriterierne for dataoverførsel defineres frit af kunderne, f.eks. opdeling af data efter leveringstid eller en ordrerelateret overførsel. Takket være realtidsadvarsler er den tidskrævende søgning efter fejl i logfiler ikke længere nødvendig.

Den gradvise overgang fra det gamle system til Lobster_data var let for Knipex at integrere i sin daglige forretning. Kerneforretningen fortsatte uforstyrret under overgangen.

 • Verdens førende producent af tænger
 • Virksomhed i Knipex-koncernen
 • Virksomhedens hovedkvarter i Wuppertal
 • 3 tyske produktionsselskaber og salgskontorer i udlandet
 • 2.400 medarbejdere på verdensplan
 • Modtagelse af ordredata i en lang række forskellige formater
 • Forvirrende mappingproces
 • Tidskrævende koordinering med eksterne serviceudbydere til konvertering
 • Langvarig tilpasning af grænsefladerne mellem
  Knipex-kunder og Knipex
 • Levering af alle vigtige nationale og internationale datastandarder og protokoller
 • 6-faset model til klar, standardiseret mapping
 • Hurtig tilpasning af grænsefladen takket være mange tilgængelige formater
 • Fejlfinding i logfiler er overflødig takket være realtidsadvarsler
 • Kriterier for datatransmission kan frit defineres af kunderne
 • Trinvis overgang fra den tidligere konverter til Lobster_data, der nemt kan integreres i hverdagen.

Forbindelser

 • MS SQL
 • SAP ERP
 • Crossgate

Dataformater

 • IDoc
 • CSV
 • STDDAT
 • EDIFACT

Protokoller

 • X.400
 • E-Mail (IMAP)

Weitere Case Studies

Zur Live-Demo.

Lernen Sie LOBSTER_data kostenlos kennen. Anmelden und Loslegen.

Oder rufen Sie uns an:

Lobster_LoadBalance3650

DARUM ZU LOBSTER.

Zur LIVE-Demo.

LOBSTER kennenLERNEN.

Oder rufen Sie uns an:

Lobster_LoadBalance3650

DERFOR LOBSTER

Live-Demo.

KENDSKAB TIL LOBSTER

Eller ring til os:

Til Live-Demo.

Lær Lobster_data at kende helt gratis. Registrer dig nu og kom i gang.

Eller ring til os:

Til Live-Demo.

Lær Lobster_data at kende helt gratis. Registrer dig nu og kom i gang.

Eller ring til os: