Att centralisera inköpen för våra återförsäljare och därmed hantera en nio gånger större mängd data varje dag är något vi inte skulle ha kunnat göra IT-mässigt utan Lobster_data.

Ralf Matwin, IT-Chef, point S

Point S FÖRLITAR SIG PÅ Lobster.

Som Tysklands ledande leverantör av däck-, hjul- och bilservice ville point S övergå från individuell till paketerad upphandling via en inköpscentral. Dessutom skulle manuell datainmatning automatiseras längs hela inköpskedjan från artikelval till fakturering.

Med middlewarelösningen Lobster_data fick point S många fördelar för sig själv och sina anslutna servicecenter. Tack vare formatoberoende kommunikation mellan det egna ERP-systemet, externa partners och plattformen för återförsäljare och leverantörer kunde tillförlitlig bearbetning av stora datavolymer i realtid garanteras även under de säsongsmässiga topparna på våren och hösten som är typiska för branschen.

Lobsters no-code-teknik gjorde det möjligt att inkludera medarbetare utan programmeringskunskaper i upphandlingsprocessen, vilket i sin tur avsevärt ökade kompetenspoolen hos point S. Den låga felfrekvensen, de korta svarstiderna och det minskade personalbehovet (5 istället för 25 anställda), respektive mer tid för andra uppgifter, var ytterligare fördelar med den digitala transformationen.

 • Tysklands ledande leverantör av däck, fälgar
  och bilservice
 • 500 anslutna serviceverkstäder i 38 länder över hela världen
 • Organisation via huvudkontoret i Hessen
 • 45 anställda
 • Omställning från individuell till samlad upphandling via en inköpscentral.
 • Önskan att automatisera alla manuella processer i inköpskedjan från urval av artiklar via beställningsprocessen till fakturering
 • Formatoberoende kommunikation mellan ditt eget
  ERP, ett brett utbud av dataformat från externa partners och plattformen för återförsäljare och leverantörer
 • Snabb och tillförlitlig bearbetning av stora datavolymer även under säsongstoppar på våren och hösten
 • Inkludering av medarbetare utan programmeringskunskaper tack vare no-code-teknik och därmed en större kompetenspool
 • Låg felfrekvens, korta svarstider och minskat personalbehov (5 istället för 25 anställda) tack vare automatiserade upphandlingsprocesser

Anslutning:

 • SAP ERP

Protokoll:

 • AS2

Weitere Case Studies

Zur Live-Demo.

Lernen Sie LOBSTER_data kostenlos kennen. Anmelden und Loslegen.

Oder rufen Sie uns an:

Lobster_LoadBalance3650

DARUM ZU LOBSTER.

Zur LIVE-Demo.

LOBSTER kennenLERNEN.

Oder rufen Sie uns an:

Lobster_LoadBalance3650

Varför Lobster

Till Live-Demo.

KUNSKAP OM Lobster.

Eller ring oss:

Till Live-Demo.

Lär känna LOBSTER_data helt kostnadsfritt. Registrera dig och kom igång.

Eller ring oss:

Till Live-Demo.

Lär känna LOBSTER_data helt kostnadsfritt. Registrera dig och kom igång.

Eller ring oss: