Interner udveksling af opgaver.

EAI med Lobster.

Enterprise Application Integration (EAI) henviser til oprettelsen af dataforbindelser mellem forskellige IT-systemer inden for en virksomhed. Ved problemfri overførsel af information kan interne processer automatiseres på tværs af systemer fra endepunkt til endepunkt og dermed køre fejlfrit. Med middlewaren Lobster_data kan du implementere EAI-baseret kommunikation, der forbinder alle interne systemer og afdelinger.

KUNDER, DER SATSER PÅ LOBSTER.

Fordele.

 • Nativ integration til en bred vifte af systemer som f.eks. SAP S/4HANA
 • Problemfri integration af forretningsprocesser
 • Forbedret datakvalitet gennem ubesværet udveksling
 • Optimeret produktivitet på alle områder
 • Omkostningsbesparelser gennem automatiseret dataflow
 • Højere kundetilfredshed gennem hurtigere behandling af alle henvendelser

Forbindelser.

Enterprise Application Integration (EAI) har en lovende fremtid med hensyn til API og workflow. Mange webshop-systemer og platforme har dedikerede API’er, der kan implementeres med Lobster_data. Dette inkluderer naturligvis REST, som er den mest almindeligt anvendte API-variant i øjeblikket. Med HTTPS som protokol og JSON eller XML som dataformat.

Af sikkerhedsmæssige årsager har API’er normalt en autoriserings- eller autentificeringsproces som f.eks. 0Auth 2.0. Også her understøtter Lobster_data. Det er værd at nævne, at vi allerede har integreret mange af de mest succesfulde e-commerce-systemer og webshops med stor rækkevidde.

E-Commerce & webshops.
NEM TILSLUTNING.

E-handelsplatforme

 • BigCommerce
 • Adobe Commerce (Magento)
 • Shopify
 • Shopware

E-handelsforhandlere

 • Amazon
 • Zalando
 • Plentymarkets

MARKETING SOFTWARE

 • Marketo (Adobe)

DET HANDLER OM MENNESKERNE.

Lobster udvikler og distribuerer No-Code-baserede softwareløsninger til digital fremskridt. Vi udfordrer konventioner og tænker digital transformation på nye måder. Udover økonomiske overvejelser er fokus altid på menneskerne. Vores tal viser, at vi succesfuldt implementerer denne tilgang.
DAGE TIL
IMPLEMENTERING
< 0
AF ALLE KUNDER
MED KORT TILBAGEBETALINGSTID
0 %
AF ALLE USE CASES
MED BLOT ET VÆRKTØJ
0 %

EN PLATFORM. MANGE USE CASES.

EAI sikrer problemfri netværk af forskellige systemer inden for en virksomhed og afspejler informationsflowet inden for og mellem afdelinger uden afbrydelser. Integrationen af applikationer, komplekse forretningsprocesser og alle partnere er en afgørende del af det. Dette fører til øget effektivitet og øget produktivitet.

En lovende EAI-tendens med henblik på udviklingen af cloud computing, kunstig intelligens eller maskinlæring er samspillet med Application Programming Interfaces (API) og workflow management. Tidligere blev der ofte anvendt proprietære middleware-systemer til dette formål, men de er dyre og vanskelige at vedligeholde. Med den stadig mere udbredte brug af API’er og workflow-værktøjer har teknologioptionerne for virksomheder ændret sig meget positivt.

Denne udvikling følger også API-styringen via Lobster_data. Den giver applikationer mulighed for at kommunikere med hinanden og udveksle data. Ved hjælp af den brugervenlige oprettelse af nye API’er eller versionering af eksisterende kan virksomheder også reagere på ændrede forretningskrav på kortest mulig tid.

Workflow-værktøjer understøtter automatisering og optimering af forretningsprocesser. Lobster_data har den store fordel, at det er muligt at oprette og administrere workflows og forretningsregler på kun én central platform i stedet for at distribuere dem på forskellige applikationer eller systemer.

Virksomheder benytter i stigende grad cloud-baserede applikationer, da den virtuelle lagring og synkronisering af data forbedrer datahåndteringen. Dette gælder også med henblik på den stadig mere mobile arbejdsvirkelighed. For at give alle brugere sikker adgang er EAI uundværlig. Den integrerer data fra forskellige cloud-baserede applikationer i et lokalt system – eller omvendt. For mobile applikationer skal EAI endda udveksle data med et backend-system.

Regnskabet kan blive konsolideret, afstemt og stillet til rådighed for de ansvarlige medarbejdere ved hjælp af Lobster_data. Ofte er det først gennem en sådan syntetisk oparbejdning af data fra flere fagafdelinger, at svage punkter overhovedet bliver erkendt, og der kan blive oprettet målrettede, mere effektive processer.

EAI kan ikke kun bruges til integration af data, men også af processer. Her overføres procesrelateret information automatisk fra et system til et andet og hjælper f.eks. med at håndtere ordrebehandling eller administrativ planlægning af maskinvedligeholdelse uden menneskelig indgriben. EAI understøtter også fejlfri overførsel af alle data fra det gamle til det nye system under migrationsprojekter i en organisation og sikrer dermed effektive moderniseringsprocesser.

Lobster_data er et af de vigtigste systemer i vores hele virksomhed! Derudover er værdien for pengene med Lobster uovertruffen.

Joachim Rosehnal

Manager EDI Competence Center, Logwin

Virksomheder, der benytter Lobster.