Lobster Loading

studie-2018-digitalisering

Inhoud

  • Managementsamenvatting
  • Digitalisering – hoe gaan CIO’s om met dit onderwerp?
  • De uitdagingen van de digitalisering – wat is het probleem?
  • Waar zijn de grootste veranderingen nodig?
  • Digitale competenties – wat wordt gevraag medewerkers?
  • Implementatie van data- en programma-interfaces nu en in de toekomst
  • De methodologie
  • Over het bedrijf
  • Lobster GmbH

Managementsamenvatting

Een van de drijvende economische groeifactoren is de digitalisering. De afgelopen jaren hebben studies herhaaldelijk gewezen op de grote onzekerheden die in dit meebreng, vooral voor het MKB. Intussen hebben veel bedrijven al de ervaring opgedaan met digitaliseringsprojecten of zijn ze er in ieder geval intensief mee bezig geweest. Er zijn nog steeds veel bedenkingen en hindernissen. De enquête die Lobster in het voorjaar van dit jaar onder 120 IT-besluitvormers heeft gehouden, geeft informatie over de stemming en de huidige beoordeling van digitaliseering bij bedrijven in Duitsland.

Grootste uitdaging nu en in de toekomst

IT-deskundigen zien de grootste uitdaging op het gebied van gegevensbeveiliging en -bescherming (46 procent van de respondanten) – op de voet gevolgd door de noodzaak om nieuwe digitale business models te vinden (43 procent respondanten). Deze uitdagingen worden als zo urgent ervaren dat de tijds- en kostenaspecten volledig naar de achtergrond worden gedrongen (respectievelijk 22 procent en 18 procent van de respondanten).

In de komende drie jaar verwachten de IT-besluitvormers dat grote veranderingen nodig zullen zijn, met name op het gebied van verbinding van systemen en de integratie van gegevens (57 procent van de repondanten). Martin Fischer, directeur van het innovatieve IT-bedrijf voor data-integratie Lobster voegt hieraan toe: “Dit omvat ook het verbinden van verschillende systemen en gegevensbronnen. Dit gaat hand in hand met de inschatting van de CIO’s dat de grote veranderingen in de komende vijf jaar zullen plaatsvinden op het gebied van nieuwe technologieën, digitalisering, online technologie. Deze nieuwe technologieën omvatten HTML5 met een responsive design.

Implementatie van data- en programainterfaces

Data- en programmainterfaces worden op dit moment nog door iets minder dan een derde van de bedrijven gemaakt met behulp van conventionele, handmatige geprogrameerde oplossingen, dit aandeel zal in de toekomst naar schatting dalen tot 18 procent. Daardoor zal het aandeel van ingegratieoplossingen met een grafische gebruikersinterface en parametrisering in de toekomst verdrievoudigen, wat het creëren van data- en de programmainterfaces zal veranderen. “Deze waarnemeing sluit ook aan bij de trend dat het aandeel van de grafische configuratie al aanzienlijk is toegenomen”, zegt Fischer en voegt daaraan toe: “Veel bedrijven zijn zich eenvoudigweg nog niet bewust van de mogelijkheden die nu al bestaan voor dergelijke oplossingen, bijvoorbeeld met de Lobster_data software, een datamanagementsoftware voor elektronische gegevensuitwisseling”.

Medewerkers in het digitale tijdperk

Het vinden van de medewerkers met de juiste vaardigheden wordt door besluitvormers gezien als de grootste moeilijkheid bij het werven van medewerkers, met 46 procent. Dit maakt het des te belangrijker om eenvoudig te gebruiken software te gebruiken die door medewerkers kan worden gebruikt zonder diepgaande IT-trainingen.

 

Digitalisering – hoe gaan CIO’s om met dit onderwerp?

Wie niet digitaliseert, gaat ten onder – dat is het credo binnen bedrijven. Wie ‘springt er op de trein’, wie mist de aansluiting? Hoe gaan bedrijven om met de eisen van de digitalisering? Om daar achter te komen heeft het softwarebedrijf Lobster een enquête gehouden onder IT-managers, waarin IT-managers worden bevraagd.

De digitale revolutie overstijgt in haar inpact op de werk- en leefomstandigheden van mensen alle technische revoluties die tot nu toe hebben plaatsgevonden. Na de eeuwen van mechanisatie, elektrificatie en automatisering is het tijdperk van de digitalisering nu de volgende revolutionaire verandering in de industrie en het bedrijfsleven, die enorme uitdagingen en grote risico’s voor het ondernemerslandschap met zich meebrengt.

Reden genoeg voor Lobster om als specialist voor data-integratie, datamanagement en datauitwisseling een kijkje achter de schermen te nemen en de IT-managers te vragen hoe zij over digitalisering denken. 120 IT-besluitvormers in managementfuncties werden in maart 2018 door het gerenommeerde instituut SSI Survey Sampling in opdracht van Lobster ondervraagd.

De studie onderzocht de volgende centrale vragen: Wat zijn volgens de CIO’s de grootste uitdagingen voor bedrijven? Wat zijn de veranderingen met de grootste toekomstige impact? Waar liggen de obstacels in het werven van medewerkers en welke kwalificaties worden van medewerkers gevraagd, nu en in de toekomst? In hoeverre zijn bedrijven voorbereid op de nieuwe wereld en waar is er nog behoefte aan actie? Hoe worden de data- en programmainterfaces nu en in de toekomst geïmplementeerd?

De uitdagingen van de digitalisering – Waar zitten de pijnpunten?

CIO’s noemen verschillende uitdagingen tegelijk, maar het onderwerp databeveiliging en -bescherming komt op de eerste plaats: 46 procent van de IT-managers noemt dit een van de grootste uitdagingen, op de voet gevolgd door de noodzaak om nieuwe digitale business models te vinden (43 procent haalt dit aan).

Maar wat heb je aan nieuwe business models als er een gebrek aan werknemers is? Daarom is het werven van medewerkers met de juiste kwalificaties ook een aandachtspunt voor de CIO’s. Ook de noodzaak om meer gegevens via gegevens- en systeemintegratie te kunnen gebruiken is een aandachtspunt. Deze twee uitdagingen waren goed voor 39 procent van alle vermeldingen.

Ook het vinden van de juiste en beschikbare technologie voor de integraties is niet altijd even gemakkelijk: 37 procent noemt dit een probleem. Maar ook het onderwerp van real-time IT (real-time gegevensverwerking), dat zorgt voor de tijdige levering van gegevens, wordt door een derde van de besluitvormers genoemd. De tijd en de kosten die ermee gemoeid zijn de minste zorgen te zijn, aangezien 22% en 18% van de respondenten deze slechts noemen.

 

Waar zijn de grootste veranderingen nodig?

Disruptive technologies brengen altijd grote veranderingen met zich mee, nu en in de toekomst. Waar zien besluitvormers de grootste uitdagingen voor de toekomst? Waar moet vooruitgang worden geboekt? Dit zijn de vragen die Lobster gesteld heeft.

Veranderingen voor het eigen bedrijf zijn vooral te zien op het gebied van nieuwe technologieën; cloudtechnologie, en de rol van kunstmatige intelligentie en IoT en industrie 4.0.

Martin Fischer, directeur van een innovatief IT-bedrijf, ziet zichzelf bevestigd door de resultaten van het onderzoek. Nieuwe technologieën, zoals software met HTML5 interface met een responsive design werden door het bedrijf als een van de eerste softwareleveranciers voor datamanagement aangeboden.

Dit gaat hand in hand met de vraag op welke gebieden de komende drie jaar de grootste vernieuwingen nodig zijn: Waar moeten bedrijven opnieuw nadenken en handelen?

Vanuit het oogpunt van de CIO’s is de grootste verandering te zien in het verbinden van systemen. Meer dan de helft (57 procent) noemde dit onderwerp, gevolgd door cloudoplossingen, die door 56 procent van de ondervraagden als een reuzeopgave wordt gezien. Er is ook werk nodig aan de infrastructuur, die met 39 procent van de vermeldingen nog vaker wordt genoemd dan de aanpassing van het business models, dat goed is voor 29 procent van de vermeldingen (meerdere antwoorden waren mogelijk).

Martin Fischer, weet dat data-integratie een uitdaging is voor veel bedrijven en, binnen de bedrijven, voor veel medewerkers van IT en gespecialiseerde afdelingen: “Daarom bieden we met Lobster_data software voor data-integratie die werkt zonder te programmeren”. Deze eenvoud heeft het bedrijf tot een van de toonaangevende aanbieders van data-integratieoplossingen gemaakt.

Digitale competenties – wat wordt gevraag medewerkers?

Want vooral naar getrainde IT-medewerkers zullen in de toekomst meer dan ooit gevraagd worden. Dat is de veronderstelling van de geïnterviewde CIO’s. Bijna de helft (49 procent) van de IT-managers noemt het ontbreken digitale competenties van toekomstige medewerkers als grootste belemmering. Dit gaat hand in hand met de algemene beschikbaarheid van IT-personeel, die nu al erg laag is. 46 Procent ziet dit als een uitdaging voor de toekomst.

“Het is goed dat eenvoudige en tegelijkertijd efficiënte software zoals die van Lobster beschikbaar is, die ook zonder uitgebreide IT-kennis kan worden gebruikt”, legt directeur Fischer van Lobster uit.

Want ook de concurrentie voor geschoolde medewerkers neemt toe: Het sleutelwoord “War of Talents” wordt door 39 procent van de besluitvormers genoemd. De IT-afdeling kan echter niet los worden gezien binnen het bedrijf, maar moet meegroeien met de andere afdelingen:

Een derde van de ondervraagden (34 procent) ziet het samenvoegen van IT en andere vakgebieden met de vereiste crossdisciplinaire kennis als een uitdaging voor de toekomst. De bijbehorende initiële investering in medewerkers wordt door 14 procent als een uitdaging genoemd.

De strategieën om het hoofd te bieden aan het toenemende tekort aan geschoolde arbeidskrachten in bedrijven zullen talrijk en gevarieerd zijn.

Onder andere meer automatisering en een zo soepel mogelijke integratie van systemen en data moet komen biedt een uitkomst. Hoe de software van Lobster bijvoorbeeld bijdraagt: De HTML 5-gebaseerde software is eenvoudig te gebruiken zonder uitgebreide IT-kennis en initiële investering in personeel. Het systeem is gelijktijdig toegankelijk voor verschillende gebruikers vanaf elke pc; alle functies zijn altijd en overal beschikbaar. Alle gangbare dataformats, zowel intern als extern, kunnen eenvoudig en zonder programmeerkennis van het ene naar het andere systeem worden overgedragen.

Implementatie van data- en programmainterfaces nu en in de toekomst

Maar ook de grafische configuratie van data- en programmainterfaces zal een grote rol spelen: volgens het onderzoek vertrouwt een derde van de bedrijven nog steeds op handmatige conventionele programmering, waarvoor specifiek opgeleide medewerkers nodig zijn, terwijl twee derde van de bedrijven nog steeds een mengeling van deels grafische configuratie en deels handmatige programmering gebruiken. Slechts vijf procent, dus een klein deel, maakt al gebruik van de eenvoudige bediening via grafische configuratie en parametrisering, zoals mogelijk is met de eerste app-gestuurde systemen en softwareproducten op basis van de nieuwe HTML5-standaard, zoals de software van Lobster, waarvoor geen enkele programmering nodig is.

De druk om te veranderen is er immers: 18 procent van de ondervraagde IT-managers wil in de toekomst profiteren van de voordelen van grafische configuratie en parametrisering. En, het aandeel van de grafische configuratie neemt al snel toe en wordt steeds meer gewaardeerd door bedrijven. “Veel bedrijven zijn zich vaak niet eens bewust van de eenvoudige en goedkope opties die vandaag de dag al beschikbaar zijn”, zo oordeelt Fischer uit vele gesprekken met klanten. “Onze Lobster_data software vervangt bijvoorbeeld handmatige, conventionele programmering, dat vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt door een derde van de onderzochte bedrijven, en is gebaseerd op een puur grafische configuratie met eenvoudige drag-and-drop-bediening”, legt hij uit.

De budgetten voor interfaceprogrammering zijn beschikbaar: 50 tot 100.000 euro worden momenteel door het merendeel van de bedrijven (33 procent) per jaar besteed aan de implementatie of programmering van interfaces.

Als het totale IT-budget voor 26 procent van de ondervraagden tussen de 50 en 100,00 euro ligt, kan men afleiden wat de belangrijke rol is die interfacemanagement in bedrijven speelt. 23 procent betaalt zelfs twee keer zoveel voor de interfaceprogrammering, dat wil zeggen tussen de 100 en 250 duizend euro per jaar.

“Met softwareoplossingen van Lobster zou men ver onder deze uitgaven zitten. Geld dat geïnvesteerd zou kunnen worden in de opleiding van het personeel, maar dat met de software van Lobster helemaal niet nodig is”, voegt Fischer met een knipoog toe.

 

De methodiek:

Het gerenommeerde instituut SSI Survey Sampling heeft in het voorjaar van 2018 in opdracht van Lobster B-to-B online interviews afgenomen. 120 IT-besluitvormers in bedrijven in Duitsland werden ondervraagd. Ongeveer een derde van de ondervraagde bedrijven heeft meer dan 500 werknemers of 100 tot 500 werknemers in loondienst. 24 procent van de ondervraagde IT-besluitvormers werkt in bedrijven met maximaal 24 werknemers, 12 procent in bedrijven met 25 tot minder dan 100 werknemers.

De omzet van de onderzochte bedrijven bedraagt voor 32 procent 15 miljoen euro en meer, voor 24 procent minder dan 2 miljoen euro. Tussen 10 en 15 miljoen euro is de omzet van 19 procent van de onderzochte bedrijven.

De helft van de ondervraagde IT-besluitvormers kwam uit de IT/internetsector (51 procent), terwijl de andere helft afkomstig was uit de sectoren financiën, verzekeringen, handel en industrie, groot- en detailhandel, dienstverlening, logistiek, gezondheid, auto’s, energie en milieu, openbaar bestuur en media en communicatie.

 

Over het bedrijf:
Lobster GmbH

Goede software past zich aan de eisen van een bedrijf aan – en niet andersom. Dit uitgangspunt wordt bij Lobster sinds 2002 gevolgd en met gebruiksvriendelijke oplossingen voor complexe vraagstukken biedt Lobster GmbH haar klanten drie integratieproducten: De standaard software Lobster_data voor data- en systeemintegratie. Lobster_scm voor digitalisering en operationele procesintegratie. Lobster_pim voor vlotte productcommunicatie. En dit alles: altijd op het scherpst van de snede.

Met haar Europese activiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nordics en de BeNeLux maakt Lobster GmbH de digitale transformatie tastbaar. Vanuit het hoofdkantoor in Pöcking aan de Starnberger See heeft het bedrijf ongeveer 150 medewerkers in dienst. Meer dan 1.300 nationale en internationale bedrijven uit een breed scala van industrieën profiteren vandaag de dag van Lobster softwareproducten – en de trend is stijgend.

Meer informatie: www.lobster-world.com

Lobster – de specialist voor data-integratie – maakt IT eenvoudig.

Data protection
We, Lobster DATA GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
Data protection
We, Lobster DATA GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.