Let's face IT.

LOBSTER_DATA ALS API-PLATFORM.

Als flexibel API-platform biedt Lobster_data een breed scala aan functionaliteiten en zet het met zijn no-code technologie de standaard voor digitale transformatie op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Zodat bedrijven van elke grootte de vruchten kunnen plukken van digitale ecosystemen en nieuwe bedrijfsideeën in de context van de API-economie! Optimaliseer je API-management met Lobster_data en begrijp waarom meer dan 80% van alle Lobster-klanten de software als cruciaal beschouwen voor het succes van hun bedrijfsmodel.

KLANTEN DIE OP LOBSTER VERTROUWEN.

API-Management.

API-management met Lobster_data volgt het concept om klanten en hun externe partners eenvoudige, naadloze processen en ongecompliceerde gegevensuitwisseling te bieden. De specifieke implementatie van deze benadering wordt uitgevoerd door de op no-code gebaseerde functionaliteiten van het integratieplatform Lobster_data. Terwijl professionele programmeurs API’s moeten coderen in software zonder no-code technologie en in low-code tools, kunnen met Lobster_data zelfs niet-IT-medewerkers interfaces creëren. Door eenvoudige configuratie zonder programmeerkennis. Het voordeel? Een aanzienlijk versneld proces van het publiceren, updaten, koppelen en monitoren van API’s.

 • Gebruiksvriendelijk dankzij no-code
 • Standaardisatie via een 6-fasenmodel
 • Integratie van alle systemen
 • Kant-en-klare connectoren
 • Communicatiekanalen
  (REST, AS2, SFTP, X.400)
 • Swagger/OpenAPI-verbinding
 • Volledig afgedekte levenscyclus
 • Geïntegreerde versiebeheer
 • Versies en varianten
 • Beschikbaarheid van Mock API
 • Uitgebreide, voortdurend bijgewerkte documentatie
 • Schaalbare services
 • Load balancing en hoge beschikbaarheid
 • API-streaming
 • Schaalbare ontwikkelingen
 • On-premise & cloud compatibel
 • Industrie-agnostisch
 • Dashboards en debuggingtools
 • Trendanalyses in real-time
 • Asynchrone gegevensverzameling
 • API-statistische gegevens
 • Data-injectie-aanvallen detecteren
 • Hoge kwaliteitsnormen door certificeringen van fabrikanten (SAP S/4HANA)
 • Authenticatie via OAuth2.0, SSO, 2FA, MFA, LDAP
 • Encryptiefuncties

De gebruiker staat centraal.

Lobster ontwikkelt en distribueert no-code softwareoplossingen voor digitale vooruitgang. Door het uitdagen van bestaande conventies en het heroverwegen van de digitale transformatie. Naast commerciële overwegingen ligt de focus daarom altijd op mensen. Onze cijfers laten zien dat we deze claim succesvol implementeren.

DAGEN VOOR
DE IMPLEMENTATIE
< 0
VAN ALLE KLANTEN
ERVAREN KORTE TERUGVERDIENTIJD
0 %
VAN ALLE USE CASES
MET ÉÉN TOOL OPGELOST
0 %

API-Levenscyclus.

Lobster_data helpt niet alleen om snel API’s te genereren, maar stelt medewerkers ook in staat om de verschillende fasen van de hele API-levenscyclus te begeleiden:

#1 Setup


API's definiëren, maken, testen, debuggen en publiceren.

#2 Documentatie


API's documenteren voor interne en externe gebruikers.

#3 Beveiliging


Versleutel je API’s en controleer verbindingen op geldigheid.

#4 Omgevingen


Zorg voor test- en live-omgevingen.

#5 Gebruiksbeheer


Stel duidelijke richtlijnen op voor toegang en gebruik.

#6 Contracten


Implementeer contractvoorwaarden automatisch en mechanisch.

#7 Statistieken


Gebruik analyseren en prestatierapporten maken.

#8 Performance


Je API’s voortdurend onderhouden en optimaliseren.

#9 Versiebeheer


Beheer API-versies voor meerdere gebruikersgroepen.

#10 Retirement


Plan de stopzetting van API's zorgvuldig voor alle partners.

Ontwerp & functies.

API’s spelen een belangrijke rol in de bloeiende digitale economie. Ze fungeren als poortwachters, vereenvoudigers en krachtige vermenigvuldigers. Voor bedrijven zijn ze essentieel om programma’s, applicaties en interacties met klanten en partners soepel te laten verlopen.

Efficiënte integratie.

API’s maken elke vorm van integratie eenvoudiger – of het nu gaat om data, applicaties, apparaten, locaties of menselijke tussenkomst. Ze helpen bedrijven hun activiteiten sneller en duurzamer te ontwikkelen. Om concurrerend te blijven, is een op API-gebaseerde integratie een must.

Transport Manager

De Transport Manager zorgt voor een veilige en volledige overdracht van API-componenten naar andere Lobster_data omgevingen: communicatieverbindingen, mappingregels, constanten en configuratiebestanden. Van test naar stage naar productiesysteem en terug.

Snelle ontwikkeling

Ontwikkel snel krachtige API’s dankzij no-code, het 6-fasenmodel, het eenvoudig opzetten van koppelingen met automatische formaatherkenning, het in kaart brengen van data in een doelstructuur, met gegevensvalidatie en het doorgeven van data aan een doelsysteem.

Documentatie van basisgegevens

De documentatie van basisgegevens zorgt voor meer overzicht, zelfs bij een groot aantal API's, en maakt het mogelijk om meerdere beschrijvingen toe te voegen aan iedere interface. De documentatie van alle nodes en velden wordt meegeleverd, evenals de attribuutbeschrijving van de bron- en doelstructuur volgens externe data.

Swagger-/OpenAPI

Dankzij de automatisch aangemaakte Swagger/OpenAPI-beschrijving kunnen bedrijven veel eenvoudiger API's standaardiseren, verspreiden en afdwingen, omdat de testmogelijkheden van OpenAPI zeer geaccepteerd zijn onder ontwikkelaars.

Implementatie & testen

Creëer, optimaliseer en test nieuwe API's of API-versies. Lobster levert standaard één licentie voor zowel een test- als een productiesysteem. Nieuwe API's kunnen worden ontwikkeld en getest op het testsysteem en vervolgens zonder enig risico via de Transport Manager volledig worden overgezet naar het productiesysteem.

Communicatie met partners

Definieer, programmeer en beheer alle uitwisselingskanalen met partners. Met centrale certificaatverwerking. Berichten ondertekenen. Authenticatie via intern/extern ondertekende cliëntcertificaten. Eigen certificaten aanmaken, importeren en exporteren. Gratis aanmaken van SSL/TLS certificaten voor HTTPS-verbindingen via de verbinding met "Let's Encrypt".

Versiebeheer

Door een API te wijzigen en vervolgens op te slaan, wordt automatisch een nieuwe versie aangemaakt. Een unieke ID en versienummer wordt toegewezen aan elke nieuwe API versie, die ook zorgvuldig wordt gedocumenteerd tot het moment van beëindiging.

Statistieken & rapporten

Lobster_data biedt veel mogelijkheden voor nog meer statistische analyses en rapporten. Bijvoorbeeld het weergeven, evalueren en exporteren van profielruns, overdrachtsvolumes, profielpieken en pieken in het systeemgebruik over een bepaalde periode.

Connectoren & gateways.

Eenvoudig API-beheer, zelfs als je veel systemen integreert, dankzij een standaard bouwpakket in Lobster_data en herbruikbare interfaces.

APPLICATIECONNECTOREN.

Lobster_data biedt veel verschillende op JDBC-gebaseerde applicatieconnectors voor e-commerce zaken (Amazon Connector), CRM (Salesforce), bestandsservers (SharePoint), AS400 of SAP.

Technologieconnectoren.

Naast applicatieconnectoren biedt Lobster_data ook meerdere technologieconnectoren – zowel naar SQL-databases (ORACLE, MSSQL, MySQL) als naar NoSQL-databases (Kafka).

WEBSERVICES.

Er zijn verschillende tools voor API’s met connectoren, bijvoorbeeld voor het implementeren van een webservice-interface om verbinding te maken met eBay. De API-structuur en -documentatie worden gemaakt met behulp van het gestandaardiseerde Lobster 6-fasenmodel.

OVERTUIGD?

NEEM CONTACT OP!