DATA ALS ASSETS.

Big Data met Lobster_data.

De optionele ETL/ELT module in Lobster_data haalt niet alleen data uit bronsystemen, maar laadt ze ook in doelsystemen. Een transformatie van ongestructureerde gegevens in de backend op topsnelheid. Alles op één platform. Met datamining voor je downstream business intelligence om alle processen van je bedrijfsmodel optimaal te ondersteunen en te stroomlijnen dankzij machine learning.

KLANTEN DIE OP LOBSTER VERTROUWEN.

Massadata verfijnen. In 5 stappen.

ETL of ELT is niets nieuws, maar wordt weer steeds belangrijker door krachtige systeemarchitecturen zoals Hadoop. Bij beide benaderingen worden ruwe gegevens verwerkt tot bedrijfsgegevens – door middel van extractie, transformatie en laden. Het verschil zit in de timing van de transformatie. Bij ETL worden de gegevens geformatteerd voordat ze worden geladen in het doelsysteem, het datawarehouse (DHW). Bij ELT worden de gegevens geformatteerd nadat ze in het data lake zijn geladen. Met ETL worden opgeschoonde gegevens geladen, met ELT ruwe gegevens. Wat beter is, hangt af van het doel. De ETL/ELT module in Lobster_data kan beide.

Vele use cases.
Voor meer voordelen.

De extractie van de gegevens is ongeveer hetzelfde voor ETL en ELT. Het tijdstip van de transformatie maakt het verschil. Afhankelijk van de use case moet je daarom kiezen voor ETL of ELT.

Bij ETL vindt de transformatie plaats in de tweede stap, zodat de verrijkte gegevens al beschikbaar zijn na het laden in het datawarehouse. Klaar voor gebruik, maar beperkt tot het oorspronkelijke doel.

Met ELT daarentegen worden ruwe gegevens of licht voorgefilterde gegevens rechtstreeks overgebracht naar het doelsysteem. Daardoor zijn ze zeer snel beschikbaar, volledig en in grotere hoeveelheden. Aan de andere kant is de informatie niet direct bruikbaar omdat het eerst verwerkt moet worden voor analyse.

 • Centrale opslag van ruwe gegevens uit verschillende functionele gebieden
 • Toegankelijkheid van gegevens via datawarehouses
 • Eenvoudige toegang tot relevante gegevenscondensaten via gegevenscatalogi
 • Creëren van een veilige informatiebasis voor het hele bedrijf
 • Gedemocratiseerde toegang tot gegevens van hoge kwaliteit
 • Verbetering van de basis voor besluitvorming, met name voor afdelingsoverschrijdende processen
 • Betrouwbare analyse van de bedrijfssituatie
 • Grote hoeveelheden gegevens in een geformatteerde, uniforme, consistente en betrouwbare vorm om rapporten te produceren
 • Eerder niet herkende trends en patronen in het bedrijf identificeren
 • Sneller reageren op markt- en interne veranderingen
 • Op data gebaseerde optimalisatie van bedrijfsprocessen
 • Verhoogde efficiëntie in alle bedrijfsgebieden door beslissingen op basis van data
 • Automatisering van besluitvormingsprocessen door krachtige en betrouwbare gegevensanalyses
 • Ontlasting van medewerkers en meer vrijheid voor kerntaken
 • Gebruik van voorspellende analyses om ontwikkelingen aan te zien komen en passende actieplannen af te leiden
 • Uitbreiding van de bedrijfsweerbaarheid
 • Gebruik van geconsolideerde en beveiligde massa-gegevens als input
 • Systematisch onderzoeken van gegevens op patronen en correlaties om voorspellende algoritmen te genereren (bijv. analyse van klantgedrag om aankoopbeslissingen te voorspellen)
 • Gebruik van deep learning met grote en gelabelde datasets
 • Toepassingen zoals automatische tekst-, beeld- of spraakherkenning
 • Big data genereren via IoT-apparaten
 • Analytische verwerking van Big data
 • Bewaking van IoT-apparaten via sensorgegevens
 • Gegevensverwerking om de efficiëntie te verhogen in het kader van Industrie 4.0
 • Preventief onderhoud door op AI-gebaseerde voorspellingen van onderhoudsbehoeften
 • Ontwikkeling van nieuwe digitale IoT-bedrijfsmodellen
 • Analyse van gegevens uit verschillende bronnen voor de ontwikkeling van producten en diensten op maat

De gebruiker staat centraal.

Lobster ontwikkelt en distribueert no-code softwareoplossingen voor digitale vooruitgang. Die bestaande conventies in twijfel trekken en digitale transformatie heroverwegen. En zich richten op mensen zonder de bottom line uit het oog te verliezen. Geloof ons niet op ons woord. Onze cijfers spreken voor zich.

DAGEN VOOR
DE IMPLEMENTATIE
< 0
VAN ALLE KLANTEN
ERVAREN KORTE TERUGVERDIENTIJD
0 %
VAN ALLE USE CASES
MET ÉÉN TOOL OPGELOST
0 %

INTERESSE?

NEEM CONTACT OP