Blijf verbonden.​

Connectiviteit met Lobster_data.

In Lobster_data zorgen vooraf gebouwde, krachtige applicatie- en technologieconnectoren voor een hoge connectiviteit en ongecompliceerde integratie. De Lobster connectoren bevatten alle benodigde informatie om verbinding te maken met een gegevensbron, een doelsysteem of een applicatie. Met plug-&-play voor eenvoudige integratie van talrijke systemen met een groot bereik.

KLANTEN DIE OP LOBSTER VERTROUWEN.

VELE VOORDELEN.
VOOR MEER GEBRUIKSGEMAK.

NAAR BEHOEFTE AAN TE PASSEN.

Met behulp van de kant-en-klare Lobster_data connectoren voor belangrijke bedrijfsapplicaties, databases, protocollen en industriestandaarden is de integratie van gegevens snel en ongecompliceerd. Gebruik simpelweg integratiesjablonen, templates en profielpakketten en - indien gewenst – kun je ze configureren, aanpassen en naar wens uitbreiden.

CENTRALE CONFIGURATIE.

Gebruik een centrale configuratie voor alle systeemverbindingen. Met ondersteuning voor integratievereisten zoals inkomende formaatcontrole, semantische controle en gegevenstransformatie. Beheer en standaardiseer eenvoudig versies en authenticatieschema's tussen applicaties.

GETESTE BETROUWBAARHEID.

Integreer de Lobster_data connectoren als een input agent, event- of tijdgestuurd, of als een doelsysteem voor het opslaan van gegevens en het triggeren van acties. Alle connectoren zijn getest in productieomgevingen en klaar voor onmiddellijk gebruik voor bedrijfsbrede, betrouwbare connectiviteit.

FLEXIBELE API-ARCHITECTUUR.

Implementeer REST, SOAP en event-driven API-ontwerpen. Ontwikkel nieuwe services met behulp van kant-en-klare connectoren of maak nieuwe HTTPS-connectoren op basis van bestaande WSDL-specificaties. Integreer systemen 5 keer sneller via configuratieschermen. Verbind alle eindpunten en stel gebruikers in staat om click-to-integrate uit te voeren in plaats van op code gebaseerde integraties.

EN ZO ZIET HET ERUIT.

Video afspelen

Lobster Connectoren.

Applicatieconnectoren.

Voor een betere connectiviteit met specifieke softwaretoepassingen zoals Microsoft Dataverse, Salesforce, SAP of Amazon. Daarnaast zijn Lobster applicatieconnectoren precies afgestemd op specifieke API’s, waardoor het eenvoudig is om elke verbinding tot stand te brengen en snel gegevensbewerkingen uit te voeren, bijvoorbeeld in XML- of JSON-formaat.

TECHNOLOGISCHE CONNECTOREN

Voor meer connectiviteit van en naar webapplicaties, interne apps en algemene gegevensopslag. Geschikt voor vele protocollen (HTTP, JMS, enz.), met behulp van een gestandaardiseerde datatransportmethode of een generieke datadriver. Het formaat of profiel voor technologische connectoren is onafhankelijk van de werkingsmodus.

VIER VAN DE MEER DAN 90.

sap

Directe SAP S/4HANA-verbinding en ongecompliceerde gegevensuitwisseling via SAP ALE of RFC en IDoc.

microsoft

Bidirectionele toegang tot Dataverse of LiveData via Microsoft API als DB-bron (JDBC).

aws

Directe verbinding met de Amazon Marketplace via de Amazon Selling Partner API als DB-bron (JDBC).

salesforce

Directe verbinding met de uitgebreide Salesforce-gegevens via het Salesforce-systeem als DB-bron (JDBC).

Met één druk op de knop hebben we toegang tot de formaten die we nodig hebben. Wat vroeger enkele dagen duurde, doen we nu in een paar uur met Lobster_data.

Ulrich Peekhaus

Hoofd IT, Knipex

Vele connectoren. Voor vele use cases.

Lobster_data gebruikt verschillende communicatieprotocollen voor optimale connectiviteit. Het kan ook actief worden gebruikt als distributieplatform en biedt talloze aansluitingen voor interfaces, waaronder externe.

Lobster_data gebruikt voornamelijk zeer veilige protocollen zoals HTTPS, FTPS, SSH, SCP en SFTP. Deze worden gebruikt als clients om gegevens van een server te downloaden, als input agent voor verdere verwerking of om verwerkte data als antwoord terug te uploaden naar een server. Daarnaast biedt Lobster_data ook een geïntegreerde server voor deze communicatieprotocollen om bestanden te ontvangen of downloads aan te bieden.

AMQP en JMS zijn twee protocollen die veel gebruikt worden voor het integreren van bedrijfsapplicaties en berichtensystemen.

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)

is een open standaard berichtenprotocol dat een gemeenschappelijke taal definieert voor het uitwisselen van berichten tussen applicaties of systemen. Het is ontworpen om veilig en interoperabel berichtenverkeer mogelijk te maken tussen verschillende platformen, programmeertalen en berichttechnologieën. AMQP ondersteunt functies zoals message routing, wachtrijen en transacties en wordt vaak gebruikt in berichtensystemen die een hoog niveau van betrouwbaarheid en performance vereisen. 

JMS

is een berichten-API voor Java. De service biedt een standaardmethode voor Java-applicaties om berichten te maken, verzenden, ontvangen en lezen. Het definieert een set interfaces en messaging modellen waarmee Java-applicaties met elkaar of met messaging systemen kunnen communiceren. JMS ondersteunt zowel point-to-point als publish-subscribe berichtmodellen en kan worden gebruikt met verschillende berichttechnologieën zoals JMS-providers, AMQP-brokers en message queuing systemen. De JMS-verbinding in Lobster_data bevat al alle informatie die nodig is om verbinding te maken met een specifieke JMS-provider. Het ondersteunt zowel algemene JNDI-verbindingen als verbindingen met een aantal veelgebruikte JMS-providers.

Terwijl AMQP een berichtenprotocol is dat regels definieert voor het uitwisselen van berichten tussen applicaties, biedt JMS een API en een standaard manier voor Java-applicaties om te communiceren met berichtensystemen en protocollen, waaronder AMQP. Voor Lobster_data is een bestaande AMQP-server nodig die kan worden gebruikt als AMQP-client om berichten te ontvangen (AMQP input agent) of berichten naar Lobster_data te sturen (AMQP response route).

AS2 (Applicability Statement 2) is een veelgebruikt protocol voor de veilige en betrouwbare internetuitwisseling van elektronische bedrijfsgegevens (facturen, bestellingen, etc.) tussen bedrijven. Ongeacht welk platform of software wordt gebruikt door de verzender of ontvanger, AS2 biedt een overdrachtsprocedure met digitale certificaten/handtekeningen en efficiënte versleutelingsalgoritmen met behulp van HTTP.

Om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of manipulatie wordt Message Disposition Notification (MDN) uitgewisseld tussen de communicatiepartners voor uniek bewijs in AS2-verbindingen. De AS2-service van Lobster_data is ook Drummond-gecertificeerd.

De structuur van AS4 (Applicability Statement 4) is gebaseerd op AS2 en ebMS 3.0. AS4 is een veilig berichtenprotocol gebaseerd op webservices en is permanent toegankelijk, zodat binnenkomende berichten actief kunnen worden opgehaald. Het auteurschap van het bericht wordt gegarandeerd door een digitale handtekening en de gegevens worden beveiligd door encryptie. De verzender ontvangt een digitaal ontvangstbewijs, dat dient als bewijs van tijdige levering van zijn gegevens.

In tegenstelling tot AS2 heeft AS4 een pull-functie naast de push-functie. De HTTP-verbinding wordt tot stand gebracht in geval van communicatie, zodat aangesloten systemen op elk moment gegevens kunnen ontvangen en verzenden, ongeacht de kantooruren en de beschikbaarheid van de server:

  • AS4 (Input Agent)
  • AS4 (Response route)
  • AS4 (Kanaalinstellingen)

In Lobster_data worden certificaten voor encryptie, ondertekening of authenticatie door middel van cliëntcertificaten op een centrale locatie in het partnerbeheer bijgehouden. AS4 communicatie vindt plaats in overeenstemming met RFC 4130.

Data queue is een functie van het IBM AS/400 (IBM i) besturingssysteem voor asynchrone gegevensuitwisseling (berichten tot 64K) tussen programma’s, die dan gegevens kunnen verzenden en ontvangen zonder te hoeven wachten tot de ander klaar is. Programma’s schrijven berichten naar een gegevenswachtrij of lezen ze daaruit volgens een FIFO-volgorde.

Programma’s die op hetzelfde of op verschillende AS/400-systemen draaien kunnen gegevens uitwisselen zonder direct met elkaar verbonden te zijn. Gegevenswachtrijen worden ook gebruikt voor communicatie tussen processen. Lobster_data biedt zowel input agents als speciale configuraties voor het schrijfproces.

Lobster_data ondersteunt de cloudopslagproviders AWS S3, Box, DropBox, Google Cloud Platform, Google Drive en Microsoft Azure. Zowel om bestanden over te zetten of te verwijderen (cloudopslag als input agent) als om gegevens weg  te schrijven.

Lobster_data biedt S/MIME met certificaten voor het ontsleutelen of versleutelen van berichten met behulp van een gespecificeerd versleutelingsalgoritme, voor veilige e-mailuitwisseling en vertrouwelijkheid. Om de authenticiteit van berichten te verifiëren en hun integriteit of onveranderlijkheid te behouden, worden alle certificaten elektronisch ondertekend met een handtekeningalgoritme.

Engineering Data Message (ENGDAT) is een  industriestandaard voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling van CAD-bestanden tussen CAD-werkstations van verschillende bedrijven en tegelijkertijd een gedefinieerde workflow voor de uitwisseling van technische documenten, voornamelijk in de automotive industrie.

De gebruikersgegevens worden gecombineerd tot een bericht in een gestructureerd metadatabestand en verzonden. Het bevat onder andere informatie over de afzender en de ontvanger en optioneel ook over het doel, de status en de mogelijkheid tot vrije tekst.

Een aanvulling op ENGDAT is de ENGPART (Engineering Partner Message) standaard, die berichten definieert voor de uitwisseling van partnerstamgegevens van CAD werkstations. ENGDAT en ENGPART zijn gebaseerd op het transportprotocol Odette File Transfer Protocol (OFTP). De huidige versie van ENGPART is versie 4.1 en wordt ondersteund door de ENGDAT module in Lobster_data.

In een event-driven architectuur communiceren deelnemende systemen door gebeurtenissen te verzenden, te verwerken en op te slaan. Het event wordt getriggerd in het ene systeem en produceert een overeenkomstige responsgebeurtenis in een ander systeem.

Bijvoorbeeld: In een online winkel leidt de betaling van een klant tot het versturen van een bevestigingsemail en het indienen van een aankoopaanvraag bij het magazijn, dat vervolgens de bestelling uitvoert en verzendt.

Event-driven acties zijn toestandsveranderingen die berichten worden, maar waarvan de verwerking asynchroon is en niet serieel via brokers en wachtrijen. Deze procedure biedt het voordeel dat je meerdere event-driven processen tegelijkertijd kunt uitvoeren. De event-driven architectuur maakt ook een losse koppeling van zenders en ontvangers mogelijk, evenals een eenvoudige instelling en toevoeging van andere ontvangers.

De Lobster_data connectoren stellen gebruikers in staat om event-driven technologieën en applicaties te gebruiken om responsievere en ontkoppelde systemen te creëren.

Lobster_data gebruikt de protocollen FTP, FTPS, SSH, SCP, SFTP. Aan de ene kant kan het fungeren als een client om bestanden te downloaden van een server die FTP, FTPS, SSH, SCP of SFTP ondersteunt en deze vervolgens te verwerken als input agents, of om voltooide bestanden terug te uploaden naar een server voor een reactie na verwerking. Aan de andere kant biedt Lobster_data ook een geïntegreerde server voor al deze protocollen, zodat het bestanden kan ontvangen of downloads kan aanbieden. Hierdoor kan Lobster_data actief functioneren als een distributieplatform en verschillende verbindingsopties bieden voor externe interfaces.

Een systeeminteractie via HTTP/HTTPS met behulp van de REST API verwijst naar communicatie tussen twee computersystemen via het internet. REST (Representational State Transfer) is een software architectuurstijl die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor het maken van webservices met behulp van het HTTP/HTTPS protocol.

Bij deze aanpak stuurt een systeem een verzoek naar een ander systeem via HTTP/HTTPS, waarna het ontvangende systeem antwoordt met een gegevensset in een gestructureerd formaat zoals JSON of XML.

RESTful API’s worden meestal gebruikt voor webapplicaties en mobiele applicaties om te communiceren met servers en databases. Ze worden ook gebruikt om verschillende systemen of diensten te integreren die gegevens op een gestructureerde manier moeten uitwisselen. Voorbeelden van RESTful API’s zijn Facebook Graph API, Twitter API, Google Maps API etc.

Lobster_data biedt een reeks opties voor het maken van systeeminstellingen via HTTP, het starten van bewerkingen of het uitlezen van informatie uit het systeem. Lobster_data heeft ook de optie om zowel als HTTP-server en als HTTP-client te werken. Vanwege het zeer wijdverbreide gebruik van gegevensuitwisseling via HTTP/HTTPS, zijn er veel basisfuncties in Lobster_data die het werken met het protocol eenvoudiger maken.

Het Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) wordt gebruikt om gegevens te vinden over organisaties, mensen en dingen in een netwerk (op internet of intranet), om authenticatiemechanismen centraal aan te bieden, om wachtwoorden en gebruikersnamen op te slaan of om gebruikers in verschillende toepassingen te valideren. LDAP wordt gebruikt in Microsoft Active Directory (AD) en in de open source LDAP-toepassing Open LDAP.

Lobster_data verbindt verschillende LDAP-directory services op een zeer eenvoudige manier. De configuratie en integratie van de verbinding wordt op een gebruiksvriendelijke manier uitgelegd met behulp van voorbeelden. Daarnaast maken speciale LDAP-functies het mogelijk om toegang te krijgen tot LDAP-gegevens zonder te programmeren. Zoeken, aanmaken, hernoemen, verplaatsen en verwijderen van LDAP-objecten kan op elk punt in de procesverwerking.

Message Oriented Middleware (MOM) biedt een berichtendienst die communicatie mogelijk maakt tussen gedistribueerde applicaties en componenten binnen een systeem of tussen verschillende systemen, ongeacht de gebruikte programmeertaal of het platform. MOM biedt asynchrone communicatie waarbij de verzender en ontvanger niet tegelijkertijd actief hoeven te zijn. Berichten worden naar een message broker of middleware server gestuurd, die de berichten distribueert naar de beoogde ontvangers. De ontkoppeling van zender en ontvanger zorgt voor meer flexibiliteit, schaalbaarheid en betrouwbaarheid in gedistribueerde systemen. MOM is geschikt voor een breed scala aan gebruikssituaties:

  • Integratie van verschillende systemen en toepassingen en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
  • Implementatie van event-driven architecturen waarin applicaties zich abonneren op specifieke events en meldingen ontvangen wanneer deze events plaatsvinden.
  • Workflowbeheer door berichten in een bepaalde volgorde naar verschillende onderdelen te sturen
  • Gegevensoverdracht tussen applicaties zodat ze informatie delen zonder dat er een directe verbinding nodig is

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) is een lichtgewicht berichtenprotocol dat gebruikt wordt voor machine-to-machine (M2M) communicatie en Internet-of-Things (IoT) toepassingen. MQTT is ontworpen voor gebruik in omgevingen met beperkte middelen en is geschikt voor IoT-apparaten met beperkte rekenkracht en geheugen. Als MQTT-client maakt Lobster_data via een netwerk verbinding met een MQTT-broker (server). De software gebruikt het MQTT-protocol om berichten uit te wisselen met andere clients die verbonden zijn met dezelfde broker. Hierdoor kan Lobster_data berichten sturen naar specifieke onderwerpen van de broker en zich abonneren op onderwerpen om berichten van andere clients te ontvangen. Voor dit doel configureert Lobster_data meerdere MQTT verbindingen met verschillende MQTT-brokers. Lobster_data ondersteunt de versies MQTT 3.1.1 en MQTT 5.

Het Odette File Transfer Protocol (OFTP) is een veilig, betrouwbaar en efficiënt bestandsoverdrachtprotocol dat wordt gebruikt door bedrijven in de auto-industrie en andere industrieën om elektronische bedrijfsdocumenten uit te wisselen. Het is ontwikkeld door de Organization for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe (Odette).

OFTP gebruikt encryptie en digitale handtekeningen om ervoor te zorgen dat gegevens veilig en zonder geknoei worden verzonden naar de ontvanger. OFTP ondersteunt ook foutdetectie en correctiemechanismen om de integriteit van verzonden gegevens te waarborgen.

Naast deze beveiligingsfuncties staat OFTP ook bekend om zijn hoge prestaties en efficiëntie en is het geoptimaliseerd voor de overdracht van grote bestanden, zodat bestanden snel en betrouwbaar kunnen worden uitgewisseld via zowel speciale als gedeelde netwerken. De communicatie wordt geïnitieerd door een partner.

Na het uitwisselen van zogenaamde Odette ID’s en wachtwoorden kunnen bestanden in beide richtingen stromen. Lobster_data communiceert via ISDN of TCP/IP. Vanaf OFTP versie 2 kunnen gegevens versleuteld of onversleuteld worden verzonden.

OPC UA staat voor Open Platform Communication Unified Architecture en is een belangrijk communicatieprotocol in de context van Industrie 4.0, industriële automatisering en IoT. Als machine-naar-machine protocol biedt het een gestandaardiseerde interface tussen apparaten en softwaretoepassingen. OPC UA maakt fabrikantonafhankelijke gegevensuitwisseling mogelijk, is platformonafhankelijk, veilig, schaalbaar en is daarom geschikt voor een breed scala aan toepassingen – bijvoorbeeld in de productie, gebouwautomatisering of energiebeheer. Het ondersteunt ook de uitwisseling van verschillende gegevenstypen zoals procesgegevens, gebeurtenissen, alarmen en historische gegevens. Daarbij beveiligt OPC UA niet alleen de communicatie tussen machines, maar biedt het ook beveiligingsfuncties zoals encryptie, authenticatie en toegangscontrole. Lobster_data implementeert zowel een OPC UA server als een client. Als OPC UA client kan Lobster_data gegevens lezen en schrijven van OPC UA servers en deze gegevens koppelen aan verschillende systemen.

De SFTP, SCP connector (Secure File Transfer Protocol) in Lobster_data wordt gebruikt om bestanden te downloaden van een SFTP-enabled server of om bestanden te uploaden naar zo’n server via SSH. In tegenstelling tot de standaard FTP-connector versleutelt de SFTP, SCP-connector zowel gegevens als commands.

Op deze manier zorgt het ervoor dat er geen gevoelige gegevens worden vrijgegeven tijdens een netwerkoverdracht. SFTP, SCP gebruikt echter een ander protocol dan FTP, daarom kun je geen standaard FTP-client gebruiken om te communiceren met een SFTP, SCP-server.

Bijna alle moderne besturingssystemen beheersen het Transmission Control Protocol (TCP) als netwerkprotocol en gebruiken het voor gegevensuitwisseling met andere computers. Het protocol heeft zichzelf bewezen als een betrouwbaar, verbindingsgericht, pakketschakelend transportprotocol en is onderdeel van de Internet protocolfamilie. TCP is vooral een belangrijk protocol voor het direct verbinden van eindapparaten of clients die niet gebaseerd zijn op gangbare industrieprotocollen zoals HTTP(S).

Lobster_data biedt een oplossing met TCP (client, server) in het geval dat de eindapparaten en machines die moeten worden aangesloten geen ondersteuning bieden voor de MQTT- of OPC UA-protocollen die in Industrie 4.0 worden gebruikt.

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) is een uitbreiding van HTTP/HTTPS. Het maakt de overdracht van bestanden en hele mappen mogelijk en specificeert ook versiebeheer. Omdat de poorten die gebruikt worden voor HTTP/HTTPS (80/443) meestal niet geblokkeerd worden door firewalls, wordt WebDAV op grote schaal gebruikt. Lobster_data ondersteunt WebDAV als client, om bestanden op te halen uit een gegevensbron of om bestanden op te slaan op een doelcomputer.

OVERTUIGD?

NEEM CONTACT OP!