De volle kracht van pro.

Lobster_pro. Modulaire no-code software voor procesautomatisering.

Zodat processen niet stoppen.

En zo ziet het eruit.

No-code oplossingen met Lobster_pro.

No-code en bouwstenen zijn misschien modewoorden, maar bij Lobster_pro weten we precies waar we het over hebben. We hebben het over de mogelijkheid om al je applicaties precies zo te maken als jij ze voor ogen hebt, zonder ook maar één regel code te hoeven schrijven. In plaats daarvan kun je de modulaire toolbox in Lobster_pro gebruiken, inclusief formulieren, logica, workflows, overzichten, printdocumenten en gegevensbeheer. Alles op één enkel platform.

De formulierontwerper is een van de belangrijkste tools in Lobster_pro, waarmee alle aangewezen formulieren, dialogen en dashboards kunnen worden ontworpen en voorzien van rudimentaire programmalogica. Je kunt je eigen templates vanaf nul samenstellen met behulp van het no-code modulaire ontwerp in Lobster_pro. Formulieren en elementen worden bewerkt en geconfigureerd volgens het What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) principe. Er zijn ook verschillende programmalogica’s beschikbaar voor je templates, zodat je de inhoud ervan kunt beheren. Je kunt applicatiespecifieke programmalogica configureren op basis van specifieke gebruiksgevallen via zogenaamde gedragingen en acties.

Het workflowmanagement in Lobster_pro biedt de mogelijkheid om gedefinieerde acties uit te voeren als reactie op bepaalde gebeurtenissen in het systeem.Op basis van onze (project)ervaring heb je niet alleen een zeer uitgebreide reeks mogelijke triggers tot je beschikking, maar ook de mogelijkheid om ze uit te breiden. Ze liggen namelijk niet vast, maar kunnen flexibel meegroeien met je behoeften.

Door rapportagesoftware zoals Jaspersoft Studio te integreren, is de integratie en directe controle van printdocumenten in Lobster_pro geen probleem. Natuurlijk kunnen we ook logo’s, barcodes en meer toevoegen.

Naadloze, formaatonafhankelijke communicatie tussen interne en externe systemen via onze data converteerder Lobster_data, de software voor data-integratie bij uitstek. Geïntegreerd in elke Lobster_pro.

Lobster_pro verklaart

pro3_video2

Lobster_pro x Alcar

pro3_video2

Het perfecte proces.

Consistente gegevens maken schone processen mogelijk en schone processen zorgen voor consistente gegevens! Met Lobster_pro wordt een perfecte cyclus gecreëerd die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt bij de digitale transformatie van je processen. Dit komt alle deelnemers in de procesketen ten goede, zelfs in verschillende systemen.

DE VOLLE KRACHT VAN PRO.

LOBSTER_PRO. MODULAIRE NO-CODE SOFTWARE VOOR PROCESAUTOMATISERING.

ZODAT PROCESSEN NIET STOPPEN.

EN ZO ZIET HET ERUIT.

NO-CODE OPLOSSINGEN MET LOBSTER_PRO.

No-code en bouwstenen zijn misschien modewoorden, maar bij Lobster_pro weten we precies waar we het over hebben. We hebben het over de mogelijkheid om al je applicaties precies zo te maken als jij ze voor ogen hebt, zonder ook maar één regel code te hoeven schrijven. In plaats daarvan kun je de modulaire toolbox in Lobster_pro gebruiken, inclusief formulieren, logica, workflows, overzichten, printdocumenten en gegevensbeheer. Alles op één enkel platform.

Der Formulardesigner ist eines der Kernwerkzeuge in Lobster_pro, mit dem alle dafür vorgesehenen Formulare, Dialoge und Dashboards gestaltet und mit rudimentären Programmlogiken versehen werden können. Sie setzen Ihre Masken selbst zusammen. From scratch. Mit dem No-Code-Baukasten in Lobster_pro. Formulare und Elemente werden dabei gemäß What-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) editiert und konfiguriert. Für Ihre Masken gibt es zudem eine Vielzahl von Programmlogiken, mit denen Sie Ihre Maskeninhalte steuern. Vom konkreten Anwendungsfall abhängige Programmlogiken konfigurieren Sie über sogenannte Verhalten (Behaviours) und Aktionen (Actions).

Das Workflow-Management in Lobster_pro bietet die Möglichkeit, als Reaktion auf bestimmte Ereignisse im System, definierte Ereignisaktionen ausführen zu können.Basierend auf unserer (Projekt-)Erfahrung steht Ihnen nicht nur eine sehr umfassende Anzahl möglicher Auslöser zur Verfügung, sondern auch die Option, sie zu erweitern.

Durch die Anbindung von Reporting-Software wie Jaspersoft Studio ist auch die Integration und direkte Ansteuerung von Druckdokumenten in Lobster_pro kein Problem. Logos, Barcodes usw. können wir natürlich auch.

Nahtlose, formatunabhängige Kommunikation zwischen internen und externen Systemen über unseren Datenkonverter Lobster_data, die Software für Datenintegration schlechthin. Embedded in jedem Lobster_pro.