GANSKE SMART.

LOBSTER I INTERNET OF THINGS.

Internet of Things (IoT) forbinder genstande og gør dem til intelligente aktiver, der kan kommunikere med hinanden samt med mennesker og applikationer. Når IoT bliver brugt inden for industriproduktion, kalder man det Industrial Internet of Things (IIoT). Inden for dette område anvendes primært enten det nyere kommunikationsprotokol MQTT (Message Queue Telemetry Transport) eller det allerede veletablerede protokol OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture). Begge er meget vigtige for Industri 4.0-koncepter og begge er tilgængelige i Lobster_data.

KUNDER, DER SATSER PÅ LOBSTER.

MANGE FORDELE.

360-graders dataudveksling

for alle formater og alle kommunikationsveje

Klient- & Serverdrift

I begge driftstilstande, både for TCP og OPC UA

Let læsning & skrivning

For alle data og alle funktioner

100% integration

Integration af IoT-data i nye og eksisterende systemer

Dynamisk udveksling

af input arguments eller field descriptions

Protokol-mix

ved brug af TCP, MQTT, OPC UA alene & i kombination

Individuel profilopkald

Individuel profilopkald som TCP- og OPC UA-funktioner med TCP
og OPC UA-serverdrift

Særlige priser

Særlige priser for Lobster kunder hos vores partner
og MQTT-broker HiveMQ.

Fuld support

Fuld support af TCP-, MQTT- og OPC UA-funktionalitet

vision7service

IoT-fordele for virksomheder.

Kilde: IoT Spotlight Report, 2020

LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER
0 %
MERE MARKEDSANDEL
0 %
MERE
OMSÆTNINGSVOLUMEN
0 %

FUNKTIONER.

IoT tilbyder talrige fordele for virksomheder, lige fra intelligent dataindsamling og målrettet procesautomatisering til besparelser gennem øget sikkerhed i produktion og transport samt en optimeret kundeoplevelse og øget omsætning. For at udnytte disse muligheder er det dog nødvendigt for virksomheder at have brugervenlig software med passende IoT-funktionalitet.

#1 Schritt

MQTT-Verbindungen einrichten

#2 Schritt

Empfangen von Daten mit dem MQTT-Eingangsagenten

#3 Schritt

Senden von Daten mit dem MQTT-Ausgangsagenten

#4 Schritt

MQTT-Nachrichtenversand als direkter Funktionsaufruf

#5 Schritt

MQTT mit Kafka für Industrie 4.0 und Data Fabric

MQTT

Im Rahmen von MQTT fungiert Lobster_data als Client und unterstützt MQTT 3 und 5. Als MQTT-Server wird der professionelle MQTT-Broker der Firma HiveMQ empfohlen.

Lobster_data wird kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt wichtige Neuerungen:

 • MQTT Security 
 • MQTT Topic Structures 
#1 Schritt

Aktivieren von OPC UA in der Kanal-Einstellung zu Industrie 4.0

Zur Dokumentation

#2 Schritt

Server oder Client: Empfangen von Daten mit dem OPC UA-Eingangsagenten

Zur Dokumentation

#3 Schritt

Verwenden von IoT-Funktionen zur direkten Steuerung von OPC UA

Zur Dokumentation

#4 Schritt

IoT Kanal-Typ "Industrie 4.0" (per HTTP)

Zur Dokumentation

OPC UA Messaging Protocol

Lobster_data unterstützt OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) im Client- oder Serverbetrieb.

Unterschiedliche Funktionen erleichtern die Anbindung und den zuverlässigen Datenaustausch auch mit Secure Verbindungen zwischen verschiedenen Geräten und Systemen.

#1 Schritt

TCP-Verbindungen verwalten

Zur Dokumentation

#2 Schritt

Empfangen von Daten mit dem TCP-Eingangsagenten in der Schnittstellenkonfiguration

Zur Dokumentation

#3 Schritt

Senden von Daten im TCP-Antwortweg

Zur Dokumentation

#4 Schritt

TCP-Client- oder TCP-Server-Verbindungen in direkten Funktionsaufrufen

Zur Dokumentation

TCP

Direkter Aufbau von Verbindungen per TCP (Transmission Control Protocol) für den Fall, dass anzubindende Endgeräte und Maschinen nicht MQTT- und/oder OPC UA-fähig sind.

Uden Lobster_data ville kommunikationen mellem SAP, transportrobotterne og vores emballeringsanlæg ikke fungere. Alene gennem denne samspil kunne vi øge vores arbejdsstyrke med tre fuldtidsansatte - det er guld værd i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft!

Volker Rankl

Logistikchef, Linhardt GmbH & Co. KG

Use Cases 4.0.

Industri 4.0 er ikke kun en industrirevolution med hensyn til digital netværk og kommunikation, men frem for alt med hensyn til en mulig udvidelse af tidligere forretningsmodeller. Det er kun ved at tænke ud over den analoge forretningsmodel, at det virkelige potentiale for fuldstændig digitalisering af virksomheder kan realiseres.

Integreret automatisering af processer i det forbundne factory) (smart factory) gennem en konsekvent, multilateral dataudveksling mellem alle procesområder i en virksomhed.

Brugervenlig og omfattende indsamling og ekstraktion af data til brug i machine learning-applikationer.

Forbedret dataindsamling gennem algoritmer kan for eksempel give præcise forudsigelser om regelmæssig eller ad hoc-vedligeholdelse. Sammenfletning af data om energiforbrug (el, plads, brændstof) muliggør præcis omkostningsstyring.

Brug af IoT-trackere øger gennemsigtigheden i sporbarhed af processer, selv på tværs af lange afstande og flere lokaliteter. Her er nogle eksempler:

 • GPS trackere
  GPS-trackere giver virksomheder mulighed for at spore deres køretøjer og udstyr i realtid. Dette kan hjælpe med at optimere leveringsstedet, køretøjsvedligeholdelse og brændstofforbrug samt forhindre tyveri.
 • Temperatur- og fugtmåleudstyr
  Måleudstyr kan installeres direkte i forsendelser eller lagre for at sikre, at følsomme varer som medicin, mad eller elektroniske apparater opbevares under de rette forhold. Virksomheder kan undgå skader under transporten og samtidig dokumentere, at varerne var i perfekt stand ved leveringen.
 • Asset trackere
  Disse trackere overvåger placeringen og tilstanden af maskiner eller andre værdifulde aktiver. Virksomheder kan optimere den korrekte vedligeholdelse af deres anlæg og forhindre potentielle tab på grund af nedetid. Trackere kan også hjælpe med at forebygge eller hurtigt opklare tyveri.
 • Sundhedstrackere
  Wearable-enheder kan anvendes til at overvåge medarbejderes helbred i sundhedssensitive virksomhedsområder som produktion, laboratorier, brandbekæmpelse osv., eller til at overvåge patienter i realtid og yde hurtig support i kritiske situationer (med samtykke).
 • Energitrackere
  Disse trackere kan overvåge og optimere ressourceeffektiv energiforbrug i bygninger, anlæg eller maskiner.

Realtidsmonitorering genererer data om blandt andet den aktuelle status af flådekøretøjer såsom belægning af lastrum, samlet vægt, dæktryk, læsning og losningstider, overholdelse af hviletider osv.

Det muliggør kontrol af varetilstanden – data, der især er vigtig for korrekt håndtering af ordrer og dermed kundetilfredshed, særligt for meget følsomme produkter.

Realtidsmonitorering kan også præcist beregne den forventede ankomsttid (ETA) for både planlagte og forsinkede leverancer og videreformidle det til kunden i overensstemmelse hermed.

Brugen af geofencing indebærer at trække en brugerspecifik virtuel grænse i et foruddefineret område, hvor en brugerdefineret handling også er indstillet til at finde sted.

Hvis en begivenhed afviger fra denne geolokaliserede grænse, f.eks. afviger fra den planlagte rute, vil de ansvarlige medarbejdere blive hurtigt underrettet gennem alarmer.

Geofencing fungerer også som bevis på overholdelse af regler og forskrifter over for myndigheder og forretningspartnere.

Der er mange eksempler på IoT-installationer i industrien, der er designet til enkel plug-and-play-installation. Her er nogle eksempler:

 • Intelligente belysningssystemer
  Disse systemer bruger trådløse sensorer og forbundne lamper til at optimere belysningen i bygninger og anlæg. Installationen er enkel, da sensorer og lamper kan udskiftes eller tilføjes uden behov for kabler.
 • Klima- og varmestyring
  Disse systemer bruger trådløse sensorer og intelligente termostater til at regulere temperatur og luftfugtighed i bygninger og anlæg. Her bruges også sensorer og termostater uden behov for kabler.
 • Maskinovervågning
  Overvågning af maskiner kan forenkles betydeligt ved brug af trådløse sensorer og forbundne overvågningskameraer. Her kan sensorer og kameraer også monteres trådløst på maskinerne.
 • Tilstandsovervågning af anlæg
  Trådløse sensorer og intelligent overvågningssoftware genererer data om tilstanden og ydeevnen af anlæg og leverer værdifulde oplysninger f.eks. inden for forudsigende vedligeholdelse.
 • Intelligent lagerstyring
  Ved at bruge mange forskellige sensorer og intelligente systemer kan lagerstyring optimeres. Forskellige funktioner letter tilslutning og pålidelig dataudveksling, herunder sikre forbindelser mellem forskellige enheder og systemer.

Brug af intelligente løsninger til sikker og smart adgangsstyring bringer mange fordele inden for rammerne af Industri 4.0. Her er nogle eksempler:

 • Smart Door
  Et digitalt adgangsstyringssystem uden nøgler og transpondere ved brug af stregkoder til åbning af døre og bomme samt til at give adgang til specifikke rum på tid(u)afhængig basis. Konkrete løsninger inkluderer selvstændige elektroniske enheder, der let kan monteres ved siden af eksisterende adgangsanlæg (udvidelse med stregkodescanner eller internetforbindelse), scanning af QR-koder, stregkoder eller kort (fysiske eller digitale), eller generering af adgangskoder online via e-mail.
 • Smart Lock
  Låsen låses op via en app på en autoriseret persons smartphone ved hjælp af Bluetooth.

Den online forbindelse af vægte til direkte vejning i ERP-systemer muliggør automatisk tilgængelighed og integration af data om vægtindtastninger, faktisk målt vægt eller mål-/faktuel sammenligning, f.eks. ved palleløsninger til logistikvirksomheder.

Digitaliseringen af vejeprocesser hjælper med at reducere dataindtastningsfejl, øge gennemløbstider og forhindre uønskede udviklinger gennem brug af realtidsdata

Unikke opskrifter til fødevare- eller medicinalprodukter udgør ofte en afgørende aktiv for virksomheder. Den konsistente smag eller virkning af produkterne har en betydelig indvirkning på kundetilfredshed og indtjening.

Digitalisering af formularkontrol i produktionsanlæg bidrager væsentligt til at opretholde den krævede kvalitet og hjælper med at overholde strenge lovregler for fødevarer og medicin, samtidig med at det muliggør dokumentation af overholdelse over for myndigheder og samarbejdspartnere.

Overbevist?

TAG KONTAKT NU!