Lobster Loading

SCHRIJF JE IN VOOR DE LIVE DEMO.EN.

  of bel ons op:
  +31 (0) 70 22 10 073

  PROCESSEN. DIGITALISEER
  EN AUTOMATISEER ZE.

  MET LOBSTER_PRO. DIGITALISERING & AUTOMATISERING VAN BEDRIJFSPROCESSEN. ONDER CONTROLE.

  • Maximale flexibiliteit
  • Ondersteuning op maat voor bedrijfsprocessen
  • Vermijdt discontinuïteiten tussen informatiebronnen
  • Koppel eenvoudig met partners
  • Stap voor stap uw oplossing opbouwen
  • Software-uitrol zonder grote risico’s
  • Absolute controle

  ZODAT WAT SAMEN HOORT, SAMEN GROEIT.

  Geen afzonderlijke behandeling van gegevens en processen meer. Dit vereist een consistente gegevensbasis die transparantie creëert, processen die netjes in kaart zijn gebracht en de mogelijkheid om op een proactieve manier in processen in te grijpen.
  #1 GEBRUIKERSINTERFACE/PORTALS
  Naast het koppelen van back-end systemen hechten klanten, leveranciers en medewerkers steeds meer belang aan gebruiksvriendelijke front-end user interfaces. GUI als USP.
  #2 PROCESMODELLERING
  Veel bedrijven willen hun processen optimaliseren. BPM en RPA zijn een stap in de goede richting. Maar slechts één stap. Procesmodellering moet processen en gegevens samenbrengen. Niet stand-alone. Maar verbonden.
  #3 PROCESAUTOMATISERING
  Talrijke front-end kanalen, vele back-end processen en een stortvloed aan losse gegevens betekent veel silo’s, veel hiaten en een stortvloed aan fouten. Om systemen naadloos met elkaar te verbinden en processen consequent te automatiseren is een holistische aanpak nodig. Dit is de enige manier om een digitaal ecosysteem te creëren. Verbonden van A tot Z. Let it flow.

  NO-CODE INTEGREREN

  DE SNELSTE EN MEEST FLEXIBELE MANIER OM UW DIGITALISERINGSSTRATEGIE TE IMPLEMENTEREN.

  • VOLLEGIDE NO-CODE CONFIGURATIE
   In een overzichtelijk zes stappen process – met drag-drop-mappings.
  • GÉÉN BLACK BOX
   In Lobster_data is het voor iedereen duidelijk hoe integraties zijn geconfigureerd.
  • DUIDELJKE EN KRACHTIGE MONITORING
   Zodat integraties blijven werken. Altijd. Overal.
  Read more

  ZIJN ALLE PROCESSEN AL GEDIGITALISEERD?

  EN VERLOPEN ZE SOEPEL? ZE KUNNEN NOG MEER WERK VERICHTEN!

  Met onze modulaire opbouw kunt u uw proceslogica 1 op 1 in kaart brengen. Ontlast uw ontwikkelaars. Configureren in plaats van programmeren. Met Lobster_pro.

  • Concentreert u zich in operationele processen alleen op die gevallen waarin u moet ingrijpen en actie moet ondernemen?
  • Heeft u al lang geen gegevens meer overgetypt?
  • Heeft u al koppelingen met uw partners?
  • Kunt u uw klanten, leveranciers en dienstverleners direct toegang geven tot de gedeelde gegevens?
  • Kunnen uw collega’s alle taken met één enkel IT-systeem uitvoeren en documenteren?
  • Voldoen al uw partners aan uw eisen voor het aanleveren van informatie voor de implementatie van end-to-end processen?
  Read more

  BE A PRO. TIME FOR LOBSTER_PRO.

  • #1 FLEXIBILITEIT EN CONFIGUREERBAARHEID
   Configureren in plaats van programmeren. Met Lobster_pro kan uw bedrijfslogica volledig in kaart worden gebracht. Resultaat: een oplossing op maat.
  • #2 LAAGDREMPELIG & TOEGANKELIJK
   De overzichtelijke user interface volgt Usability-Standards (HTML5-technologie) en kan direct vanuit de browser worden gebruikt, zonder extra softwarecomponenten te hoeven installeren.
  • #3 GEÏNTEGREERD GEGEVENSBEHEER
   Soepele gegevensuitwisseling dankzij de inbedding van Lobster_data. De beste integratie-tool op de markt.
  • #4 WERELDWIJD INZETBAAR
   Bent u wereldwijd actief? Geen probleem dankzij de unit-calculator, tijdzone-ondersteuning, multilanguage en bedrijfsspecifieke taalvarianten.
  • #5 INDIVIDUELE UITSTRALING
   Presentatie in uw huisstijl. En op verzoek ook klantspecifiek. Elke gebruiker stelt het systeem in volgens zijn voorkeuren (inclusief overzichten, favorieten en startpagina).
  • #6 MANAGEMENT-BY-EXCEPTION
   Lobster_pro controleert de proces-flow. Effectief op de achtergrond. En waarschuwt verantwoordelijke personen alleen bij exceptions, zodat ze zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.
  • #7 KOSTEN & GEBRUIK
   Lobster_pro combineert de flexibiliteit van een op maat gemaakte oplossing met de uitrolsnelheid van een standaardproduct. Licentie-aankoop of huurmodel? Lobster_pro past zich aan uw wensen aan.
  Read More

  FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN

  FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN

  LOBSTER_PRO BASISPRODUCTGEGEVENS

  • Lobster_pro Basisproductgegevens
  • Webapplicatie in HTML5
  • No-code configuratie van processen rechtstreeks in de webapplicatie
   -> Overzichten en gedetailleerde maskers via formuliereditor (WYSIWYG)
   -> Definieer bedrijfslogica en gedrag via workflow-configuratie
   -> Online configuratie mogelijk, d.w.z. dat wijzigingen voor alle gebruikers van kracht worden zonder dat de beschikbaarheid van het systeem wordt onderbroken.
  • Browserondersteuning: Chroom, Firefox, Safari, Edge
  • Er zijn geen browserplug-ins vereist
  • Meertaligheid (UTF-8), met handig taalbeheer
  • Tijdzone-ondersteuning
  • Servicegerichte architectuur (SOA); alle handmatige gegevens in-/uitgangen kunnen ook via XML-interfaces worden benaderd.
  • Geschiedenisfunctie (traceerbaarheid van wijzigingen)
  • Modulaire opbouw
  • Weergave van de brongegevens in XML, met export- en importopties voor alle objecten in Lobster_pro
  • Geavanceerd beheer van de mastergegevens > gebruikersbeheer
   -> Rollenadministratie
   -> Bedrijfs- en bedrijfsvrijgaveadministratie
   -> Adresboeken
   -> Product catalogi
   -> Agenda
  • Bestandsbeheer
  • Document-Designer (Jasper Reports) geïntegreerd
  • Systeeminformatie via admin dashboard
  • Context-hulpmodule
  • Ondersteuning voor uitrolprocedures in meerder stappen (development, test- en productiesysteem), met directe overdracht van configuraties

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  SHIPMENT AND MANIFEST MANAGEMENT

  Shipment Management

  • Beheer van zendingen en afgeleide Business Objects (verzendingsaanvraag, afhaalaanvraag, enz.)
  • Workflow functies zoals het melden van verzending, afkeuren, accepteren, enz.
  • Verzendingsoverzicht met status inclusief geschiedenis
  • Creatie van manifesten en daarvan afgeleide Business Objects (vereist Manifest Management)
  • Berekenen van het totale gewicht, het volume, enz.
  • Tracking link naar externe systemen (weergave in iFrame) op Shipment-niveau.
  • Koppeling naar het Manifest-niveau
  • Aanmaken van lijsten om af te drukken of te downloaden (PDF, RTF, CSV, XLS)
  • Opslag van gegenereerde documenten (vereist Document Management module)


  Manifest Management

  • Aanmaken, opzoeken, bewerken, verwijderen, kopiëren van manifesten en afgeleide Business Objects (laadlijst, rolkaart enz.)
  • Workflow-functies (bv. manifest melden)
  • Manifestoverzicht met werkstatus inclusief geschiedenis
  • Berekening van totaal gewicht, volume enz.
  • Tracking link naar externe systemen (weergave in iFrame) op Manifest-niveau
  • Link naar Shipment-niveau

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  ORDER MANAGEMENT

  • Beheer van bestellingen en afgeleide bedrijfsobjecten (leveringsschema’s, enz.)
  • Workflow-functies zoals afwijzen, accepteren, etc.
  • Orderoverzicht met statussen, inclusief geschiedenis

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  COMMON BUSINESS OBJECT

  De module Common Business Object wordt gebruikt om business objects flexibel te definiëren, die vervolgens op een vergelijkbare manier kunnen worden gebruikt als de vooraf geconfigureerde Shipments en Orders.

  • De gegevensvelden van business objects aanmaken en definiëren
  • Aanmaken van invoermaskers en overzichten voor de gedefinieerde objecttypes
  • Objectoverzicht met status, inclusief geschiedenis

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  PORTAL

  • Maskerontwerp met de formulier-editor (WYSIWYG)
  • Lezen/schrijven van gegevens naar externe bronnen via Lobster_data
  • Nesting van maskers (=portals) mogelijk om een webapplicatie op te bouwen
  • Gebruik van het rol- en rechtenconcept van Lobster_pro
  • Maskers kunnen variabel worden weergegeven, afhankelijk van de context (bijv. de weergegeven gegevens)
  • Stamgegevens kunnen worden gedefinieerd in Lobster_pro (voor selectielijsten, …)
  • Bedrijfslogica kan in kaart worden gebracht (Lobster_pro event handlings)
  • Uitbreidbaar met modules (bijv. dashboards, document mgt.)

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  TRACKING & TRACING

  De Tracking & Tracing-module vult Business Objects aan met de optie om trackinginformatie op te slaan. Deze bevinden zich op de verschillende niveaus van de Business Objects en kunnen onderling worden verspreid.

  • Beheer trackinginformatie
  • Tracking Status History
  • Stoplichtfunctie (vrije selectie van pictogrammen voor weergave, kleurenpictogrammen inbegrepen)
  • Opslag van afbeeldingsbestanden, b.v. handtekeningen van mobiele apparaten
  • Creatie van volgstatustypen met individuele overgangsworkflows, b.v. om slechts een deel van de statuswaarden aan bepaalde gebruikers te tonen of om de tracking in fasen te structureren
  • Opslag van documenten, b.v. leveringsdocumenten, schademeldingen (vereist documentbeheermodule)
  • Trackinglink naar externe systemen op alle niveaus

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  DOCUMENT MANAGEMENT

  Met de module Document Management kunt u documenten en bestanden (PDF, XLS, RTF, PNG, enz.) opslaan en toewijzen aan Business Objects. Er wordt een link gelegd tussen het document en het Business Object.

  • Toegang tot de documenten volgens het vrijgaveproces van het bedrijf
  • Documenten handmatig toewijzen en koppelen aan een Business Object
  • Automatische toewijzing van documenten aan een business object via een referentienummer
  • Automatische barcodeherkenning (scannen van documenten)
  • Documenten uploaden bij handmatige statusvermelding (vereist Tracking & Tracing module)
  • Documentenoverzicht met zoekfunctie
  • Download de bestanden in een ZIP-archief

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  ROUTING

  Beheer van routingstamgegevens (land, postcode, stad, route, etc.) voor gebruik in de verwerkingslogica van Business Objects.

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  DANGEROUS GOODS

  De module Dangerous Goods vult de Business Objects aan met de velden voor gevaarlijke goederen en brengt enkele inspectie- en controlefuncties met zich mee.

  • Beheer van gegevens over gevaarlijke goederen
  • Gegevensstructuur van diverse catalogi (ADR, ADN, ICAO, IMDG, RID)
  • ADR: Controle op gemengde ladingsverboden
  • De informatie over gevaarlijke goederen vormt een aanvulling op de productgegevens in de productcatalogi

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  SUPPLY CHAIN EVENT MANAGEMENT MODULE

  • Permanente opslag van gebeurtenissen als Business Objects
  • Overzicht van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan
  • Voltooide gebeurtenissen sluiten met opleveringsbericht
  • Link naar de betrokken business objects

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  DASHBOARD

  Weergave van dashboards in de vorm van een ‘managementcockpit’.

  • Dashboards maken van externe gegevensbronnen (bijv. Datawarehouse) en van Lobster_pro Business Objects
  • Structuur van de OLAP-gegevenskubus op de client
  • Filtert de verplichte velden uit de gegevensbron
  • Visualisatie als daga-grid of via verschillende diagramvormen (bijv. kolommen, lijnen, donut, wereldkaart)
  • Vrijgave van de dashboards volgens de toewijzingscriteria aan de gebruikers

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  CUSTOM COMPONENTS

  • Ontwikkeling van custom components voor het ontwerpen van formulieren
  • HTML5-ontwikkeling
  • API-definitie voor gegevensuitwisseling tussen het inbeddingsformulier en de custom component

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  TIME SLOT MANAGEMENT

  De Time Slot Management module maakt het mogelijk om middelen (bijv. laadplatforms, kranen, heftrucks) te beheren door tijdvensters te boeken met behulp van een kalenderfunctie.

  Boekingsoverzicht

  • Tijdvensters boeken
  • Overdracht van informatie van business objects naar de tijdvensterboekingen
  • Statusgegevens toevoegen (werkstatus)
  • Functie “Call Driver” via de verbinding met mobiele apparaten
  • Anonieme boekingen (voor gastgebruikers)

  Kalenderweergave

  • Gantt-weergave van de boekingen in de respectievelijke tijdvensters van de laadpunten
  • Agendaschema met datum en tijd
  • Inrichten per Drag-and-Drop
  • Tijdvensterbeheer
  • Toevoegen van toleranties

  Meer weten over de Lobster_pro modules en extensies?

  TECHNISCHE FEATURES

  TECHNISCHE FEATURES

  CLIENT-SERVER ARCHITECTUUR

  • HTML5-client zonder installatie op de computer van de gebruiker
  • Servercomponent met Lobster_pro database (DBMS flexibel)

  LDAP-MODULE

  • Een centrale directoryservice (e.B. Microsoft Active Directory) verbinden
  • Gebruik van het LDAP-protocol
  • Kan worden gecombineerd met een enkelvoudig te configureren Singe Sign-On meganisme

  DMZ-Modul

  • Server-component geïnstalleerd in de DMZ.
  • De server met database kan dus in het interne netwerk worden geïnstalleerd zonder de toegankelijkheid van de webapplicatie van buitenaf te beperken.
  • Passieve omgekeerde proxy, d.w.z. de vereiste poort tussen intern netwerk en DMZ hoeft alleen “van binnenuit” te worden geopend.

  PRAKTISCHE AANPAK

  PRAKTISCHE AANPAK

  MET WELKE PROCESSEN WIL JE STARTEN?

  1. MODELLERING VAN BEDRIJFSPROCESSEN
  Samen met uw Key-Users definiëren we de stappen en milestone van uw proces. We identificeren de Business Objects en bepalen hun levenscyclus.

   

  2. DE DEELNEMERS INTEGREREN
  Gedigitaliseerde processen leven op integraties. Met Lobster_data gebruiken we de ingenieuze Lobster-tool om partnersystemen en uw eigen systemen met elkaar te verbinden. Onafhankelijk van dataformaat en communicatiekanaal.

   

  3. HET CÖORDINEREN VAN OPERATIONELE PROCESSEN
  Het uiteindelijke doel: controle krijgen over overschrijdende netwerkprocessen in uw eigen bedrijf en daarbuiten. Lobster_pro waarschuwt de verantwoordelijken in geval van afwijkingen. Op deze basis controleert u. Zo geautomatiseerd mogelijk. Maar manueel wanneer noodzakelijk. Vul uw operationele systemen aan met op maat gemaakte dataportalen en externe toegang voor klanten en partners.

   

  4. DOCUMENTEN INTEGREREN
  Labels en andere veelvoorkomende documenten in uw processen maken en afdrukken. Naadloos. Door de volledige integratie van Jasper Reports.

   

  5. OVERZICHT EN TRANSPARANTIE VERKRIJGEN
  U maakt zowel statusafhankelijke overzichten voor elk business objects als rolspecifieke dashboards en aangepaste rapportages. Dat geeft overzicht.

  SERVICE- EN DELIVERYMODELLEN

  SERVICE- EN DELIVERYMODELLEN

  DOE HET MET GEMAK ZELF

  In u ontvangt uw eigen installatie van Lobster_pro en beslist u zelf:

  SOLUTION PACKAGES

  SOLUTION PACKAGES

  BEGIN KLEIN. DENK GROOT.  DE SUPPLIER MANAGEMENT PACKAGE SOLUTION. VAN LOBSTER_PRO. 

  De Supplier Management package solution automatiseert de communicatie tussen bedrijven en hun leveranciers. Beginnend met de bestelling, dan de bevestiging, gevolgd door de notificatie van verzending en uiteindelijk de ontvangst. Maar uw leverancier geeft niet alleen u een seintje. Alle vooraf geselecteerde logistieke partners worden ook op de hoogte gebracht. Volledig automatisch.

  Hier is een kort overzicht van de workflow vanuit het oogpunt van de inkoper: 

  • Uw kunt inkooporders aanmaken, automatisch of handmatig goedkeuren en specifieke leveringshoeveelheden en -datums verifiëren
  • Orderbevestigingen en bestelde producten worden automatisch gecontroleerd aan de hand van algemene of individuele toleranties
  • Correcte orderbevestigingen worden automatisch geaccepteerd, bij afwijkingen worden ze afgewezen en moeten ze, indien nodig, herzien worden door de leverancier
  • Er wordt een notificatie van de (gedeeltelijke) levering uitgestuurd, waarbij alle bevestigde producten gemarkeerd zijn
  • Na ontvangst van de notificatie wordt automatisch een concept voor de leveringsvoorwaarden opgesteld
  • Vervolgens kunt u de leveringsvoorwaarden controleren en goedkeuren of er nog verdere details aan toevoegen
  • De bestelling wordt verzonden en uw ontvangt de bestelling van een vooraf geselecteerde logistieke partner
  • Als laatste worden afgedrukte documenten, zoals een pakbon, automatisch geïntegreerd

  Downloads

  DOWNLOADS

  Lobster_pro Productbrochure

  Service & Delivery Models

  KLANTOPLOSSINGEN

  #1 ONDERHOUDSOPDRACHTEN
  Voor een servicebedrijf in de chemische industrie staan onderhoudscontracten centraal. Aanvaarding van de opdracht. Demontage. Analyse. Schadedocumentatie. Inkoop van reserveonderdelen. Assemblage. Tests en certificering. Tot de facturering doorloopt een onderhoudsorder vele processtappen. Elke stap wordt begeleid door een andere contactpersoon. Lobster_pro coördineert deze afzonderlijke stappen plaatst de verzamelde gegevens in het SAP-systeem.
  #2 SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT
  De klassieke toepassing van Lobster_pro: betrek partners in een supply chain. Status updates ontvangen. Controleer de naleving van de leveringsdata. Maak afdrukdocumenten zoals etiketten of afleveringsbonnen. Bereid goederenontvangst transacties voor en plaats ze in het ERP-systeem. Al vele malen bewezen. Al jaren in gebruik. Maar nog altijd cutting-edge.
  #3 CUSTOMER PORTAL
  Biedt wat klanten verwachten: Slechts één portaal – om opdrachten in te voeren, contractgegevens te bekijken of facturen te downloaden. Transparant.
  #4 CONSUMER-TRUST-BUILDING – “SHEEP2SHIRT”.
  Wol staat al eeuwenlang bekend als een hoogwaardig natuurproduct. Tegenwoordig willen kopers van wolproducten ook zo precies mogelijk weten waar hun wol vandaan komt en welke route het heeft afgelegd. Kopers stellen zich nu veel vragen: Worden de schapen goed behandeld? Krijgen de naaisters een eerlijk loon? Is mijn wolproduct op een milieuvriendelijke manier geproduceerd? Lobster_pro verzamelt de gegevens in de supply chain en maakt deze direct toegankelijk voor de eindklant via een QR-code op het kledingstuk. Een goed gevoel – voor iedereen.

  DO IT YOURSELF. OF SAMEN MET LOBSTER.

  SAAS OF ON-PREM? UW KEUZE.
  U ontvangt uw eigen installatie van Lobster_pro. Uw platform op maat. SaaS model? Of de hosting zelf regelen? Lobster ondersteunt beide. Het belangrijkste is dat voor u past.


  „Als de winter komt begeven we ons bij ALCAR Wheels niet op dun eis, maar geven we wat meer gas op de datasnelweg. Sinds 2019 biedt Lobster met zijn oplossingen voor process mapping en data-integratie ons de nodige houvast. Perfecte integratie van interne processen, transparante, overzichtelijke bestellingen en altijd actuele gegevens - hier liggen onze behoeften en met Lobster_pro kunnen we daaraan tegemoet komen. Bovendien is het werken met Lobster_pro intuïtief en leuk. Dit jaar zijn we zelfs nog een stap verder gegaan op weg naar klanttevredenheid: een dashboard in Lobster_pro, dat de klant in één oogopslag alle relevante processen en orders in realtime presenteert, het perfecte overzicht.“
  „Sinds de introductie van Lobster_pro in de wereldwijde transportwereld van Lindt in 2013 hebben we bewezen dat er met een functioneel goed en flexibel systeem een hoge mate van transparantie en processtructuur kan worden gerealiseerd om zwakke punten in de supply chain te identificeren en te corrigeren. De configuratiemogelijkheden voor de klant (maskerontwerp en grafische weergave van workflows) vullen het systeem optimaal aan en versnellen de projectuitvoering. Bij Lindt blijven we streven naar procesoptimalisatie om ook in de toekomst kostenefficiënt, slank en wendbaar te blijven. Lobster_pro kan een belangrijke rol spelen op de lokale markten van Lindt“
  „Onze klant uit de maritieme logistieke sector was op zoek naar een nieuwe softwareoplossing. De bestaande IT-infrastructuur? Vol discontinuïteiten tussen informatiebronnen De oplossingen die we initieel hadden geselecteerd na een marktverkenning waren in het beste geval compromissen. Een tip bracht ons uiteindelijk naar Lobster_pro - en we hebben we de softwareoplossing direct uitgeprobeerd. Binnen enkele weken heeft een klein team, zonder één enkele softwareontwikkelaar, de eerste versie van de klantoplossing gemaakt. Mede dankzij de directe ondersteuning van Lobster. In vergelijking met op Java gebaseerde softwareontwikkeling hebben we het project ongeveer drie keer sneller kunnen realiseren. Onze klant is zeer tevreden over zijn oplossing. Zowel wat betreft de functionaliteit, de gebruiksvriendelijkheid en het moderne uiterlijk. Wat wil je nog meer?“

  Data protection
  We, Lobster DATA GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
  We, Lobster DATA GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.