Colofon

Lobster DATA GmbH

Bräuhausstraße 1
D-82327 Tutzing
Tel.: +49 8158 4529 300
Fax: +49 8158 4529 301

E-Mail: information@lobster.de
www.lobster-world.com

Algemene directeuren: Steffen Brehme, Dr. Martin Fischer, Christian Tabernig
HRB 251070
Lokale rechtbank München
Ust-ID: DE 326848997

Lobster PIM GmbH

Südring 11,
D-33647 Bielefeld
Tel.: +49 8158 4529 430

E-Mail: info.pim@lobster.de
www.lobster.de

Algemene directeuren: Dr. Martin Fischer, Jörg Korzonnek, Peter Grunzig
HRB 36443
Lokale rechtbank Bielefeld
Ust-ID: DE 201570356

Lobster PRO GmbH

Bräuhausstraße 1

D-82327 Tutzing
Tel.: +49 8158 4529 554
Fax: +49 8158 4529 300

E-Mail: info.pro@lobster.de
www.lobster-world.com

Algemene directeuren: Dr. Matthias Fellenberg, Dr. Martin Fischer, Holger Klöß
HRB 178831
Lokale rechtbank München
Ust-ID: DE 254882730

Lobster Logistics Cloud GmbH

Bräuhausstraße 1

D-82327 Tutzing
Tel.: 49 8158 4529 600
Fax: +49 8158 4529 601

E-Mail: logistics.cloud@lobster.de
www.logistics.cloud

Algemene directeuren: Svenja Fischer, Rolf Henrich, Niko Hossain
Lokale rechtbank München
Ust-ID: DE 321198778
HRB 244564

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of ideële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina’s – tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s die werden gewijzigd nadat de link was gemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen en voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit handelsmerk niet door rechten van derden wordt beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.